Ειδήσεις

Η Ψηφιακή Φυσική συναντά τα bit Πληροφορίας


Η μετάδοση δεδομένων σε δίκτυα Η/Υ και ψηφιακές συσκευές υλοποιείται με χρονικά μεταβαλλόμενα «σήματα». Το «σήμα» από τη μεριά του είναι ένα φυσικό μέγεθος (Ηλεκτρική τάση στα καλώδια, Η/Μ κύματα στον αέρα ή στο κενό) που πρέπει να είναι κατάλληλα τροποποιημένο από τα χρησιμοποιούμενα συστήματα επικοινωνιών. Πως όμως έχει κάποιος μια εργαστηριακή «εικόνα» των μεγεθών αυτών; Πως μπορεί να «απεικονίσει» τι πραγματικά μεταφέρεται σε ένα καλώδιο Δικτύου όταν αυτό μεταφέρει ψηφιακά δεδομένα;

Τέτοια σχετικά θέματα είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν οι Καθηγητές Πληροφορικής, Φυσικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί της Β’θμιας εκπαίδευσης του Ν. Καρδίτσας σε μία επιμορφωτική δράση του ΚΕΠΛΗΝΕΤ Καρδίτσας από κοινού με το ΕΚΦΕ Καρδίτσας που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 10-5-2018, 18:30-22:30, στον εργαστηριακό χώρο του ΕΚΦΕ Καρδίτσας.

Οι πειραματικές προσεγγίσεις για τέτοια θέματα αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν στη διάρκεια της δράσης από τον Υπεύθυνο του ΕΚΦΕ Τρικάλων, κο Τσιαπάλα Στέφανο,Φυσικό Ραδ/γο, ύστερα από πρόσκλησή του από το ΠΛΗΝΕΤ Καρδίτσας και το ΕΚΦΕ Καρδίτσας.  Οι παρακολουθούντες την δράση είχαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν Παλμογράφους, Πολύμετρα, Γεννήτριες σημάτων, να εξασκηθούν σε τεχνικές μετρήσεων ηλεκτρικών μεγεθών εργαζόμενοι ανά ομάδες και να συζητήσουν επί μέρους τεχνικά θέματα των τηλεπικοινωνιακών μεταδόσεων με υπόβαθρο τα φυσικά μεγέθη (Επίπεδο 1 -Φυσικό επίπεδο -για το πρότυπο δικτύων OSI). Το ενδιαφέρον των ομάδων για τη χρήση τέτοιων εργαστηριακών οργάνων και μετρήσεων παρέμεινε αμείωτο, και στα πλαίσια των καλωδιακών μεταδόσεων έγινε αναφορά σε τεχνικές ανίχνευσης βλαβών σε μέρη δικτυακών συνδέσεων (καλώδια, τροφοδοσίες, στάθμη σήματος κλπ) και ακολούθησε και επίδειξη καλωδιακής αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ δύο μόνο Η/Υ με σχήμα Client-Server. Στη διάρκεια της δράσης αναδείχθηκε η σημασία των Φυσικών μεγεθών που προσδιορίζουν κάθε «ψηφιακό» δεδομένο με το να αποτελούν τη φυσική βάση της υλοποίησης και του «συμβολισμού» της μετάδοσης της «Πληροφορίας» ανάμεσα σε συσκευές. Οι τηλεπικοινωνιακές δυνατότητες των πληροφοριακών συστημάτων είναι πια μέρος της καθημερινής Ανθρώπινης δραστηριότητας και είναι αυτές που σε μεγάλο βαθμό καθορίζουν και την προσπάθεια πολλών Επιστημόνων και Ερευνητών. Τέτοιες προσπάθειες γίνονται για την βελτίωση και αναβάθμιση του ρόλου των Τηλεπικοινωνιακών Τεχνολογιών στη συνολική Οικονομική, Κοινωνική και Πολιτιστική Δραστηριότητα, που ως δομικά στοιχεία, «σφυγμομετρούν» την πορεία μιας Κοινωνίας με «σύμμαχο» την Τεχνολογία.

 

Προηγούμενο άρθρο Πρόγραμμα Συλλογής Αθλητικών Παπουτσιών
Επόμενο άρθρο Συνεχής η στήριξη της Περιφέρειας προς το Χαμόγελο του Παιδιού