Ειδήσεις

Θέση Νηπιαγωγού στο Δ. Καρδίτσας


Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά ενός ατόµου για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» για τα Κ∆ΑΠ του ∆ήµου Καρδίτσας.

Προηγούμενο άρθρο Οι Φίλοι του Μουσείου πόλης επισκέπτονται τα μεγάλα μουσεία της Λάρισας
Επόμενο άρθρο Στις 49 Ομάδες που θα υλοποιήσουν το CLLD / LEADER η ΑΝΚΑ Α.Ε