Ειδήσεις

Θετικό κλίμα στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΤΟΕΒ Ταυρωπού


Την Παρασκευή 2 Μαρτίου διεξήχθη η ετήσια Γενική Συνέλευση του ΤΟΕΒ Ταυρωπού Καρδίτσας με τη συμμετοχή των αντιπροσώπων από τα 19 Αγροκτήματα που τελούν υπό τη δικαιοδοσία του οργανισμού.

Ο πρόεδρος του οργανισμού κ. Μαρκινός Αθανάσιος και τα μέλη του Δ.Σ. παρουσίασαν στη Γενική Συνέλευση, τα πεπραγμένα της διοίκησης για το έτος 2017 που ουσιαστικά αποτελεί το πρώτο διαχειριστικό έτος για το οποίο έχουν την κύρια ευθύνη και έθεσαν τις προτεραιότητες και τους στόχους για το μέλλον του οργανισμού και τις κατευθυντήριες γραμμές για τη νέα αρδευτική περίοδο. Ενημέρωσαν επίσης τους αντιπροσώπους για την οργάνωση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών και την προσπάθεια για εξορθολογισμό των δαπανών.

Πιο συγκεκριμένα, ενημερώθηκε το σώμα για την οικονομική θέση με την οποία έκλεισε ο οργανισμός την 31/12/2017 (χρηματικά διαθέσιμα 629.255,60 €) η οποία είναι υπερδιπλάσια του μέσου όρου της τελευταίας δεκαετίας και η καλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στα 45 χρόνια λειτουργίας του οργανισμού.

Το αποτέλεσμα αυτό όπως καταγράφηκε ως γεγονός, επιτεύχθηκε κυρίως με την δραστική μείωση των δαπανών (διάγραμμα 2) και κυρίως αυτών που αφορούν τις δαπάνες διοίκησης που μειώθηκαν κατά 40% και αφορούν όπως αναφέρθηκε, στην κατάργηση των αμοιβών του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. καθώς οι θέσεις αυτές είναι τιμητικές σύμφωνα με το καταστατικό του οργανισμού. Σημαντική ήταν και η μείωση των δαπανών στο σκέλος της συντήρησης του οδικού και αποστραγγιστικού δικτύου όπου τα έξοδα των καυσίμων, των συνεργείων και των ανταλλακτικών μειώθηκαν σχεδόν 50% χωρίς η μείωση αυτή να επηρεάσει το αξιόμαχο του μηχανοκίνητου εξοπλισμού και του παραγόμενου έργου. Αντιθέτως, το παραγόμενο έργο όσον αφορά τη συντήρηση του αποστραγγιστικού δικτύου υπερδιπλασιάστηκε, του οδικού δικτύου δε, ξεπέρασε σε αύξηση το ποσοστό του 100% σε σχέση με το μέσο όρο των τελευταίων ετών.

Ανακοινώθηκε επίσης στο σώμα ότι ο οργανισμός εγκαινίασε επιτυχώς τη συνεργασία με ιδιώτες για την εκτέλεση εργασιών όταν αποδεδειγμένα το έργο τους ανά παραγόμενη μονάδα είναι «κατά πολύ πιο συμφέρον» σε σχέση με το τι κοστίζει η παραγωγή του με ιδία μέσα του οργανισμού. Γι’ αυτό υιοθετήθηκε η χρήση δεικτών απόδοσης σ’ όλες τις διαδικασίες παραγωγής έργου. Αυτό επέφερε συνάμα τη σημαντική βελτίωση της παραγωγικότητας των μηχανημάτων ιδιοκτησίας του οργανισμού.

Αποφασίστηκε επίσης ομόφωνα, η διατήρηση των τελών στα ίδια επίπεδα για τη νέα αρδευτική περίοδο (4 Ευρώ/στρέμμα στραγγιστικά και 4 Ευρώ/στρέμμα αρδευτικά).

Για τη νέα περίοδο η νέα διοίκηση πρότεινε και το σώμα απεδέχθη την εξόφληση των αρδευτικών και στραγγιστικών τελών του 2018 εντός του έτους και μέχρι την 31/12/2018 μετά το πέρας της οποίας θα επιβάλλεται η προσαύξηση του 10% σύμφωνα με το καταστατικό του οργανισμού. Για δε όσους παραγωγούς εξοφλήσουν το σύνολο ή μέρος των τελών του 2018 πριν την 30/6/2017 θα τυγχάνουν έκπτωσης 5% επί του καταβληθέντος ποσού.

Επίσης το νέο Δ.Σ. πρότεινε και το σώμα της Γ.Σ. απεδέχθη ομόφωνα να δοθεί η τελευταία ευκαιρία στα μέλη που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ώστε να τις ρυθμίσουν και να τις εξοφλήσουν σε 5 ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις. Το ποσό της κάθε δόσης θα ανέρχεται στο 20% της οφειλής και θα ισχύσει άμεσα. Στις περιπτώσεις που παρ’ όλες τις ανωτέρω διευκολύνσεις κάποια μέλη δεν ανταποκριθούν και συνεχίσουν να δείχνουν αμέλεια και αδιαφορία, η Γ.Σ. αποφάσισε να προχωρήσει ο οργανισμός στη βεβαίωση των ληξιπρόθεσμων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. προς είσπραξη αλλά και να χρησιμοποιήσει και όποιο άλλο πρόσφορο μέσο για το σκοπό αυτό.

Παράλληλα, δόθηκε ομόφωνα η σύμφωνη γνώμη του σώματος για την αντικατάσταση του κινητού μηχανολογικού εξοπλισμού του οργανισμού έως του χρηματικού ποσού των 230.000 Ευρώ, διότι ο υφιστάμενος χαρακτηρίζεται από μεγάλη παλαιότητα, βραδύτητα, χαμηλή αξιοπιστία καθώς και εξαιρετικά μεγάλο κόστος συντήρησης και λειτουργίας. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος, είναι η πρώτη φορά που ο οργανισμός μπορεί να το κάνει αυτό με δικά του χρήματα.

Ενημερώθηκαν επίσης τα μέλη της Γ.Σ. για την απελευθέρωση του αγροτικού εξηλεκτρισμού εντός δικτύου από την παρούσα διοίκηση και πλέον όσα από τα μέλη επιθυμούν μπορούν να αιτηθούν στη ΔΕΗ την εγκατάσταση ηλεκτρικής παροχής ρεύματος στα αγροτεμάχιά τους.

Κλείνοντας, ο κ. Πρόεδρος επισήμανε ότι η νέα διοίκηση του ΤΟΕΒ Ταυρωπού θα συνεχίσει να στέκεται αρωγός και δίπλα στους παραγωγούς μέλη του οργανισμού που προσπαθούν και αγωνίζονται καθημερινά για την παραγωγή τους απέναντι στις δύσκολες συνθήκες της εποχής. Συνέχισε λέγοντας ότι το Δ.Σ. την χρονιά που πέρασε διένειμε το αρδευτικό νερό επί ίσοις όροις σε όλους, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς για να παράξουν τα προϊόντα τους και να μπορέσουν να σταθούν όρθιοι απέναντι στις υποχρεώσεις τους και το ίδιο θα πράξει και φέτος, αρκεί να είναι συνεπείς στη σχέση τους με τον οργανισμό και τους κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία του.

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Ασ. Σκόνδρα: Το Κράτος όμηρος των συμμοριών ελέω Τσίπρα... και τους φταίει η ΕΛΑΣ…
Επόμενο άρθρο Αίτημα κήρυξης περιοχών των Σοφάδων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης