Ειδήσεις

Ι.Μ. Κορώνης : Προσκυνηματική εκδρομή στην Τήνο


Γί­νε­ται γνω­στό ό­τι την και 8η Ιου­λί­ου θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί προ­σκυ­νη­μα­τι­κὴ εκ­δρο­μὴ στη Πα­να­γί­α της Τή­νου. Δη­λώ­σεις συμ­με­το­χής πληροφορίες στο τηλ. του Ι. Να­ού Αγί­ου Σε­ρα­φεὶμ 24410-28841 και στο κιν. τηλ. 6972001921. Δηλώστε συμμετοχή εγκαίρως διότι οι θέσεις είναι περιορισμένες, τιμή 110 ευρώ.

Ἐκ της Ι­ε­ράς Μο­νής.

Προηγούμενο άρθρο Προσβολή από τον τετράνυχο στις πρώιμες καλλιέργειες της μελιτζάνας
Επόμενο άρθρο Συγκρότηση σώματος ΔΗΜ.Τ.Ο. Καρδίτσας Ν.Δ.