Ειδήσεις

Κίνδυνοι πυρκαγιών και μέτρα πρόληψης


Με την έλευση της θερινής περιόδου, αρχίζει σταδιακά να αυξάνεται ο κίνδυνος των δασικών, αλλά και αγροτικών πυρκαγιών που στην περιοχή μας είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Ο νομοθέτης φρόντισε να προστατεύσει από τις πυρκαγιές, τις περιουσίες των πολιτών και το δάσος, ως δημόσιο αγαθό, δημοσιεύοντας κάποιες διατάξεις που αφορούν την απαγόρευση της φωτιάς στο ύπαιθρο κατά την αντιπυρική περίοδο, δηλαδή από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου.

Τι ισχύει για τους οικισμούς:
Σύμφωνα με την 4/2012 Πυροσβεστική Διάταξη, οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά. Στους χώρους αυτούς απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων-σπίρτων και άλλων υλών από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους.
Οι Δήμοι πρέπει να φροντίζουν ώστε να καθαρίζονται οι χώροι αυτοί από τους ιδιοκτήτες, ενώ σε περίπτωση μή συμμόρφωσης, σύμφωνα με το αρθ. 94 παρ. 2, περ. 26 εδ. β΄του Ν. 3852/2010, επιβάλλουν πρόστιμο ίσο με 50 λεπτά ανά τ.μ. οικοπέδου, βεβαιώνουν τη δαπάνη του Δήμου για τον καθαρισμό τους καθώς και υποβάλλουν μήνυση για παράβαση του αρ. 433 του Π.Κ. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία παρεμβαίνει μόνο σε περιπτώσεις ανάματος φωτιάς στους ανωτέρω χώρους και οι παραβάτες διώκονται σύμφωνα με το αρ. 433 του Π.Κ.

Τι ισχύει για τις εκτάσεις εκτός οικισμών (αγροτικές και χορτολιβαδικές):
Σύμφωνα με την 9/2000 Πυροσβεστική Διάταξη όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαγορεύεται μεταξύ άλλων, το άναμμα και η διατήρηση φωτιάς, το κάπνισμα μελισσών και η καύση αγρών, σε δάση, δασικές εκτάσεις, χορτολιβαδικές, βραχώδεις και αγροτικές εκτάσεις. Η ίδια διάταξη επιτρέπει κάποιες περιπτώσεις ανάμματος φωτιάς, καθώς και καύσεις, υπό ορισμένες αυστηρές προϋποθέσεις σύμφωνα με τα μέτρα που περιγράφονται σ’ αυτή.
Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 του Π.Κ.

Καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών σε αγροτικές εκτάσεις
Από πέρυσι το Πυροσβεστικό Σώμα είναι συνδεδεμένο με την τράπεζα δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ, και μπορεί να αναζητήσει άμεσα τους ιδιοκτήτες αλλά και τους εκμεταλλευτές ενός αγρού που κάηκε, ανεξάρτητα αν επενέβη για κατάσβεση η Πυροσβεστική Υπηρεσία, προβαίνοντας στην ποινική δίωξη των υπευθύνων, αλλά και ενημερώνοντας τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την επιβολή κυρώσεων όπως περικοπή ενισχύσεων (επιδοτήσεων) για καμένες αγροτικές εκτάσεις.
Συγκεκριμένα για το 2016 το Πυροσβεστικό Σώμα θα ενημερώνει τον ΟΠΕΚΕΠΕ για οποιαδήποτε φωτιά ή πυρκαγιά σημειώνεται σε αγροτική έκταση αλλά και σε βοσκότοπους, βάσει συντεταγμένων, προκειμένου να γίνει αυτοψία από κλιμάκιο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό θα γίνεται για όλες τις εκτάσεις, ανεξάρτητα αν το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς βρίσκεται εντός ή εκτός αυτής. Γι’ αυτό, κρίνεται ορθό, οι αγρότες, αμέσως μετά τη συγκομιδή κυρίως των σιτηρών και του αραβόσιτου, να προβαίνουν σε ολική ή περιμετρική άροση του αγροτεμαχίου, ώστε να προστατεύσουν τα κτήματά τους από πυρκαγιά, που τυχόν εκδηλωθεί σε γειτονικό κτήμα ή αρδευτικό κανάλι και επεκταθεί στο δικό τους κτήμα, με αποτέλεσμα να ελεγχθούν και από κλιμάκιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κωνσταντίνος Ν. Χριπάτσιος
Επιπυραγός – Δασολόγος
Αξ/κος Π.Υ.Καρδίτσας

Προηγούμενο άρθρο Βιωματικό εργαστήριο με θέμα την προληπτική συντήρηση στα μουσεία
Επόμενο άρθρο Συγκροτήθηκε σε σώμα η ΝΟΔΕ Καρδίτσας