Ειδήσεις

Κατανομή χρημάτων στους Δήμους του Ν. Καρδίτσας από ΚΑΠ


Με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών κατανέμονται, από τον λογαριασμό του ΥΠΕΣ που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», το ποσό 106.659.233,95€, το οποίο αποδίδεται ως έβδομη (Ζ΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2017 σε όλους τους Δήμους της Χώρας, σύμφωνα με τις καταστάσεις που συνοδεύουν την απόφαση αυτή, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Για το Νομό Καρδίτσας η κατανομή έχει ως εξής:

Δήμος Αργιθέας: 68.378,55 ευρώ

Δήμος Καρδίτσας: 669.973,39 ευρώ

Δήμος Λίμνης Πλαστήρα: 77.992,75 ευρώ

Δήμος Μουζακίου: 155.566,81 ευρώ

Δήμος Παλαμά: 188.468,07 ευρώ

Δήμος Σοφάδων: 213.179,83 ευρώ

 

Προηγούμενο άρθρο Απεβίωσε ο Αθανάσιος Κ. Ζέριγγας
Επόμενο άρθρο Σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δρόμου ο ΠΟΚ