Προηγούμενο άρθρο Πρόγραμμα Δημοτικού Κιν/γράφου Καρδίτσας
Επόμενο άρθρο Ενημερώσεις στα Δημοτικά Σχολεία για τα αδέσποτα ζώα