Ειδήσεις

Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα


Από τη ΔΑΟΚ Π.Ε. Καρδίτσας, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: Αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ιστότοπο του Υπ.ΑΑΤ, με αριθμό ΑΔΑ 6ΔΟΙ4653ΠΓ-ΩΩΖ. Η Απόφαση Ένταξης Πράξεων με αριθμό πρωτοκόλλου 2882/132872/02-10-2018, για τη δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του μέτρου 10 του Π.Α.Α. 2014 – 2020.

Οι δικαιούχοι, με τη δημοσιοποίηση και μόνο της Απόφασης Ένταξης Πράξεων, θεωρείται ότι έλαβαν γνώση.

Για τυχόν διευκρινίσεις παρακαλούμε να απευθύνεστε στην ΔΑΟΚ Π.Ε. Καρδίτσας (γεωπόνοι οι κ.κ. Ε. Μανόπουλος και Β. Νασιόπουλος).

Προηγούμενο άρθρο Καρδίτσα και ποδήλατο. Η προσέγγιση μέσα από τη ματιά του καλλιτέχνη
Επόμενο άρθρο Σύλληψη ατόμου για παράβαση του Τελωνειακού Κώδικα