Μετατίθεται για την Παρασκευή η Λαϊκή του Μουζακίου


Tags |

Η Λαϊκή αγορά του Μουζακίου που παραδοσιακά γίνεται κάθε Σάββατο, θα μετατεθεί για την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου λόγω των Φώτων.