Ειδήσεις

Νέο Γραμματέα εκλέγει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας


Ειδική συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας την 24η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00 μ. με τηλεδιάσκεψη (πλατφόρμα ciscowebex) και μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: “Εκλογή νέου Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω της υποβληθείσας παραίτησης του κ. Γεωργίου Νικολάου από το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου” (εισ.: πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 Ν. 4682/2020 (Α’ 76), την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6-11-2020 (ΦΕΚ 4899/6-11-2020 τ. Β’), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71608/9-11-2020 (ΦΕΚ 4946/10-11-2020, τ. Β’), την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ 426/77233/13-11-2020 και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.:3060/15-1-2021 (ΦΕΚ 89/16-1-2021, τεύχος Β’)

 

Προηγούμενο άρθρο Ψηφιακά θερμόμετρα στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας παρέδωσε ο Περιφερειάρχης
Επόμενο άρθρο Ο Δήμος Μουζακίου θωρακίζει τα σχολεία του με πυροπροστασία