Ειδήσεις

Ν. Καραγιάννης: Ενημέρωση για τις αποζημιώσεις των αγροτών με βάση τη νέα Κοινή Υπουργική απόφαση


 Με την υπ. αριθ. 122816 ΕΞ 2020/29-10-2020 και θέμα: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών ομάδας εργασίας για την παρακολούθηση και το συντονισμό των επιχορηγήσεων σε επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση ζημιών από το μεσογειακό κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» απόφαση του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής κ. Χρήστου Τριαντόπουλου, συστάθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών ομάδα εργασίας σε κάθε Π.Ε της Θεσσαλίας με στόχο τον συντονισμό της διαδικασίας αποζημιώσεων των επιχειρήσεων,μετά από πρόταση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού.

Στην ομάδα εργασίας συμμετέχουν ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής κ. Χρήστος Τριαντόπουλος ως Πρόεδρος, ένας εκπρόσωπος του ΕΛΓΑ Λάρισας και ένας αιρετός της Περιφέρειας.

Για την Π. Ε Καρδίτσας ορίστηκε εκπρόσωπος για το συντονισμό ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Νίκος Καραγιάννης.

Σε τηλεδιάσκεψη της ομάδας εργασίας που έγινε το Σάββατο 31/10/2020 με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής κ . Χρήστου Τριαντόπουλου, του Αντιπροέδρου  του ΕΛΓΑ κ. Νίκου Δούκα και των  Δημάρχων, έγινε ενημέρωση των δημάρχων για τη διαδικασία που συμφωνήθηκε να ακολουθηθεί.

Έτσι ,οι αγρότες θα κάνουν αιτήσεις στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ  για ζημιές που ΔΕΝ έχουν δηλωθεί στην κατηγορία Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (πρώην ΠΣΕΑ), από τη Δευτέρα 02/11/2020 μέχρι τη Δευτέρα 16/11/2020. Ήδη η επιτροπή εργασίας, μέσω του ΕΛΓΑ, έχει αποστείλει το σχετικό έντυπο της Αίτησης –Υπεύθυνης δήλωσης.

Με βάση τη νέα ΚΥΑ, αποζημιώνονται  κτιριακές εγκαταστάσεις για ιδιοκτήτες και όχι ενοικιαστές, εμπορεύματα (αποθέματα γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής κλπ), πρώτες ύλες (λιπάσματα, ζωοτροφές κλπ), αποθηκευμένα προϊόντα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης.

Έπειτα, οι αιτήσεις των αγροτών  που έγιναν στον ΕΛΓΑ για αποζημιώσεις μέσω ΠΣΕΑ και αυτές που θα γίνουν τώρα για τα εκτός ΠΣΕΑ, θα  πάνε στην Περιφέρεια όπου  θα ενοποιηθούν.

Στη συνέχεια θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία που ακολουθείται για τις επιχειρήσεις, δηλαδή κατάθεση των δικαιολογητικών, εκτίμηση των κλιμακίων και αποστολή των φακέλων στο Υπουργείο Οικονομικών για προκαταβολή.

Στα κλιμάκια εκτίμησης θα υπάρχει  εκπρόσωπος του ΕΛΓΑ αλλά και από άλλες υπηρεσίες (όπως το ΓΕΩΤ.Ε.Ε).

Επισημαίνεται ότι στην παρούσα προθεσμία, για να αποφευχθεί ο συνωστισμός, η ταλαιπωρία και οι συνεπακόλουθες καθυστερήσεις,οι αγρότες ΔΕΝ υποχρεούνται να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αυτά θα κατατεθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων, πάλι στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ, σε πλήρη φάκελο ενώ παράλληλα οι επιτροπές θα προχωρούν στις εκτιμήσεις .Βέβαια, όποιος αγρότης θεωρεί ότι είναι έτοιμος και με τα δικαιολογητικά, μπορεί να τα καταθέσει και τώρα. Για οτιδήποτε άλλο θα υπάρχει αναλυτική ενημέρωση.

 

Από τον Νίκο Γ. Καραγιάννη, Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πρόνοιας και Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Προηγούμενο άρθρο Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης σε μονάδα εκτροφής πέστροφας
Επόμενο άρθρο Συνεχώς στο πλευρό των πλημμυροπαθών ο Δήμος Καρδίτσας