Ειδήσεις

Ο δήμαρχος Πλαστήρα Δ. Τσιαντής για το έργο ύδρευσης


Σήμερα ο Δήμος μας και η Περιφέρεια Θεσσαλίας εγκαινιάζουν ένα μεγάλο και σημαντικό έργο που ενισχύει ισχυρά τις βασικές υποδομές τις περιοχές μας και δει την ύδρευση.

Κατά την εκτίμησή μας , το τελικό αποτέλεσμα, η οριστική παροχέτευση πόσιμου νερού στο Νεοχώρι (7/8/2017) στην Πεζούλα, τα Καλύβια Πεζούλας και τη Νεράιδα (το πιο τουριστικό κομμάτι του Δήμου μας) αποτελεί την ‘’αποθέωση’’ της συλλογικής ευθύνης και των δύο βαθμών Τοπικής Αυτ/σης, αλλά και την συνεργατικότητα πολλών Δημοτικών και  Περ/κών Αρχών.

Αποτελεί κατά την αποψή μου, παράδειγμα προς μίμηση, για το πώς πρέπει να λειτουργεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση συλλογικά, αποφασιστικά, συστηματικά, ώστε να παράγει αποτελέσματα προς όφελος, του πολίτη, προς όφελος των Τοπικών Κοινωνιών και εδώ σε εμάς αυτό έγινε στον απόλυτο βαθμό.

Α Φάση Σχεδιασμός Έργου

Το 1997 στο τότε Συμβ. Περ. των 14ων  χωριών της Λίμνης Πλαστήρα (που είχα την τιμή να είμαι πρόεδρος), μετά από ένα συνολικό σχεδιασμό για το πώς βλέπουμε αναπτυξιακά την περιοχή μας αιτηθήκαμε και πετύχαμε την χρηματοδότηση απ’ την Περιφέρεια Θεσσαλίας  (Περιφερειάρχη κ. Βασιλείου) 2 μελετών με μεγάλη προοπτική

α) Μελέτη Υδροδότησης Οικισμών Λίμνης Πλαστήρα 70 εκ. δρχ.

β) Μελέτη Βιολογικού Καθαρισμού Λυμάτων Οικισμών Λίμνης Πλαστήρα 70 εκ. δρχ

Αξίζει να αναφέρω 5 εμπλεκόμενους συνεργάτες μου τότε (Πρόεδρο Νεοχωρίου κ. Καλογερά τους Συμβούλους κκ Κρομμύδα Αντώνη και Χρήστο, τον Πρόεδρο Πεζούλας κ. Καλούτσα Γιάννη και τον Σύμβουλο  κ. Καλούτσα Ηλία ήταν μέλη του Δ.Σ. του Συμβ. Περ. Λίμνης Πλαστήρα

Το 1999 έγιναν 2 Δήμοι στην περιοχή α) Πλαστήρα και β) Νεβρόπολης Αγράφων

και οι δύο μελέτες  ήρθαν στο Δήμο Πλαστήρα   (ο ομιλών  εκλεχθής Δήμαρχος)

Συμφωνήσαμε τότε η ύδρευση να ολοκληρωθεί από τον Δήμο Πλαστήρα και ο Βιολογικός από τον Δήμο Νεβρόπολης

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

To 2006 είχε εκπονηθεί από τον πρώην  Δήμο Πλαστήρα μια συνολική μελέτη για την ύδρευση των παραλίμνιων οικισμών λίμνης Πλαστήρα  με τίτλο  : «Μελέτη Ύδρευσης ΟΤΑ Λίμνης Ν.Πλαστήρα»

(1999-2002 Κρομμύδας-Τσιαντής)

Το προτεινόμενο έργο αφορούσε στην κατασκευή έργων υδροδότησης (υδροληψία, διυλιστήριο, έργα μεταφοράς νερού ) για την ύδρευση 12500 κατοίκων (μονίμων και παραθεριστών το 2045) των ΟΤΑ Λ.Πλαστήρα του Ν.Καρδίτσας .Οι υδατικές ανάγκες των παραπάνω κατοίκων εκτιμώνται σε 2.300.000 μ3 νερού για το έτος 2045, η εγκρινόμενη ποσότητα όμως δεν θα υπερβαίνει τα 2.000.000   μ3 νερού ετησίως.

(2003-2006  Παπαντώνης -Τσιαντής)

Οι οικισμοί που επρόκειτο να υδροδοτηθούν είναι οι εξής:Καλύβια, Καλύβια Φυλακτής, Κουτσοδήμος, Κρυονέριον, Μπελοκομίτης, Νεοχώριον,Νεράιδα, Πεζούλα,

Φυλακτή του Δήμου Νεβρόπολης Αγράφων και Κερασέα του Δήμου Πλαστήρα

(Μορφοβούνι-Μεσενικόλα διαχωρ.)

Τα επιμέρους έργα που προβλέπονταν ήταν:

 • Υδροληψία από την Λίμνη Πλαστήρα με κατασκευή πλωτού αντλιοστασίου στο ύψος του οικισμού των Καλυβιών, με τρείς αντλίες εκ των οποίων η μία εφεδρική. Η πλωτή εξέδρα βρίσκεται σε απόσταση περίπου 300μ. από τα παράλια της λίμνης.
 • διυλιστήριο επεξεργασίας νερού
 • Έργα μεταφοράς νερού (αγωγοί ΡΕ διαφόρων διαμέτρων, βαρύτητας και καταθλιπτικοί, συνολικού μήκους περίπου 40χλμ., δεξαμενές αποθήκευσης νερού χωρητικότητας 30-300 μ3 και τέσσερα αντλιοστάσια το ένα εκ των οποίων εντός του διυλιστηρίου.
 • Διάνοιξη  νέων  αγροτικών δρόμων για τις ανάγκες χάραξης του  δικτύου  συνολικού  μήκους 1650μ.περίπου.

Στους παραπάνω οικισμούς η υδροδότηση γίνεται από υδρομαστεύσεις πηγών, των οποίων η παροχή συνεχώς φθίνει , με ιδιαίτερα έντονο το πρόβλημα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι υφιστάμενες πηγές θα συνεχίσουν να υδροδοτούν τους οικισμούς και μετά την κατασκευή του έργου, ενώ προβλέπεται η λειτουργία του νέου υδρευτικού έργου μόνο κατά τους θερινούς μήνες και όταν εμφανίζονται φαινόμενα λειψυδρίας.

Για το ανωτέρω έργο εχει εκδοθεί η 137113/6/03/2009 απόφαση περιβαλλοντικών όρων από την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ.

Τα επιμέρους έργα που έχουν εκτελεσθεί με βάση αυτή τη συνολική μελέτη είναι :

Β. Φάση Κατασκευαστικά

1) Έχει εκτελεσθεί  από τον πρώην Δήμο Νεβρόπολης Αγράφων  το έργο με τίτλο: ΕΡΓΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ και περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

(Δεύτερη θητεία κ. Παπαντώνη) πολιτική βούληση κατασκευή

 

 • Πλωτή Υδροληψία στη λίμνη Ν. Πλαστηρα
 • Αντλητικό συγκρότημα επί του πλωτού Ισχύος 26 Ηρ .
 • Αγωγός Φ 315 εύκαμπτος πολυαιθυλενίου 10 ατμ.   650   μ. από πλωτή υδροληψία έως Διυλιστήριο.
 • Εγκατάσταση Διυλιστηρίων δυναμικότητας 100 μ3/.ωρα με το χημικοτεχνικό ,ηλεκτρομηχανολογικό    εξοπλισμό,    τους αυτοματισμούς και τα αντλητικά 145 Ηρ.

Προϋπολογισμός :  1.430.000,00 € με το Φ.Π.Α.

Χρόνος εργασιών:4/2009– 11/2010

Πίστωση : Πρόγραμμα Θησέας

2)Κατοπιν προγραμματικής σύμβασης (Ιούνιος /2010) μεταξύ του πρώην Δήμου Νεβρόπολης Αγράφων και της Νομαρχίας Καρδίτσας εκτελέσθηκε  με Φορέα υλοποίησης την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας το έργο με τίτλο:

(Παπαντώνης-Αλεξάκος)

(Αγοραστός-Τσιαντής – Δήμος Λίμνης Πλαστήρα πλέον)

«ΕΡΓΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΕΖΟΥΛΑΣ-ΠΕΖΟΥΛΑΣ-ΝΕΡΑΙΔΑΣ-ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ»

Αντικείμενο του έργου είναι η ύδρευσης των οικισμών Νεοχωρίου, Νεράιδας. Πεζούλας και Καλυβιών Δ. Νεβρόπολης – Αγράφων από την Λίμνη Πλαστήρα και περιλαμβάνει:

 • την κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης συνολικού μήκους περιπου 9.000 μ. αγωγού από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας . Αναλυτικά :
 • την κατασκευή διθάλαμης δεξαμενής 200μ3, φρεατίου διανομής και αντλιοστασίου στη θέση Αγ. Παντελεήμονα,
 • την κατασκευή διθάλαμης δεξαμενής πιεζοθραύσεως 500 μ3 με φρεάτιο διανομής, στην θέση Προφ. Ηλία πλησίον στην Νεράιδα .
 • κατασκευή 1 αντλιοστασίου στη θέση Αγ. Παντελεήμονα παροχής Q=70m3/H , με μανομετρικό Ηολ=230μ και ισχύος Ρ=100ΗΡ.

Προϋπολογισμός :  1.870.000,00 € με το Φ.Π.Α.

Χρόνος περαίωσης: 12/2016

Πίστωση : ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΦ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

* Δήμος Λίμνης Πλαστήρα χρηματοδότησε Μελέτες Περιβ/κων Επιπτώσεων των διανοίξεων των δασικών δρόμων  για τη διέλευση των αγωγών    ύψους περίπου 20 χιλ.

Έμεινε μη χρηματοδοτούμενη η σύνδεση Διυλιστηρίου με το υπόλοιπο δίκτυο . Απαιτούνταν 550 χιλ..  Έγινε η μελέτη  από τον Δήμο και την Περιφέρεια)

 

3)Κατόπιν τροποποίησης της παραπάνω προγραμματικής σύμβασης (Φεβρουάριος /2015) μεταξύ του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα και της Περιφέρειας Θεσσαλίας εκτελέσθηκε  με Φορέα υλοποίησης την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσαςτο έργο με τίτλο:

«ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΥΛιΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΕΖΟΥΛΑΣ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟ ΑΓΩΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΑΤΟΣ»

και περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

Κατασκευή 1.900 μ. αγωγού από ελατό χυτοσίδηρο με τα απαραίτητα φρεάτια και δικλείδες ,διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου του διυλιστηρίου,  και συντήρηση της εξέδρας υδροληψίας.

Προϋπολογισμός :  550.000,00 € με το Φ.Π.Α.

Χρόνος περαίωσης: 06/2017

Πίστωση : ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΦ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ—  (Σύμβαση Αγοραστός-Τσιαντής.)

 

4)Ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα ανέθεσε την προμήθεια με τίτλο

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΝΕΡΟΥ» που αφορά

τον εκσυγχρονισμό και την πλήρη αυτοματοποίηση  λειτουργίας  της εγκατάστασης .

Προϋπολογισμός :  25.000,00 € με το Φ.Π.Α.

Χρόνος περαίωσης: 7/2017

Πίστωση : Τακτικα¨Εσοδα (Συνολικά)

*   Συμβολή: α) Τεχν. Υπηρ. Περιφέρεια (Κουτρομάνο)

β)  Τεχν. Υπηρ. Δήμου Λίμνης Πλαστήρα (Αυγέρο)

Εκκρεμότητες

*  Επέκταση Μπελοκομίτη (ώριμο)

* Οδός Μουζάκι-Λίμνης Πλαστήρα

* Παράκαμψη-Μπελοκομίτη (νέος προϋπολογισμός, απαιτούνται τα γεωτεχνικά)

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Αγωνία τέλος για τους υποψήφιους της Καρδίτσας
Επόμενο άρθρο Μήνυμα του Κώστα Τσιάρα για τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών