Ειδήσεις

Παιδεία: Η μεγαλύτερη επένδυση για τη χώρα μας – Του Σταύρου Παπαγεωργίου


Μία από τις κύριες προτεραιότητες της εκπαιδευτικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας αφορά στο Σύγχρονο Δημόσιο Σχολείο ως δημιουργική κυψέλη γνώσης και καινοτομίας. Για να πετύχουμε λοιπόν ένα σύγχρονο δημόσιο σχολείο θα επιδιώξουμε αναδιάρθρωση των προγραμμάτων σπουδών, δημιουργικές μεθόδους διδασκαλίας, ουσιαστικό επαγγελματικό προσανατολισμό, δημιουργία ψηφιακού σχολείου με εισαγωγή στην κουλτούρας της δια- δραστικής μάθησης καθώς και επέκταση του θεσμού των πρότυπων και πειραματικών σχολείων σε όλη τη χώρα.

Νέα προγράμματα σπουδών με δημιουργικές μεθόδους διδασκαλίας και τέλος στην παπαγαλία

Έμφαση στις ήπιες και στις ψηφιακές δεξιότητες με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση της γνώσης και της προσαρμοστικότητας των νέων σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας για την βελτίωση της σχολικής καθημερινότητας.

Ουσιαστικός σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός ώστε κάθε παιδί να ανακαλύψει και να αξιοποιήσει τις κλίσεις του.

Δημιουργία ενός τουλάχιστον πρότυπου και ενός Πειραματικού σχολείου σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα.

Εκπαίδευση για όλους χωρίς κανέναν αποκλεισμό με προσαρμογή του εκπαιδευτικού μας συστήματος σταδιακά στην κατεύθυνση της πλήρους ανάπτυξης της ενταξιακής εκπαίδευσης για τους μαθητές με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με δημιουργία προγραμμάτων σπουδών για τις σχολικές δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, κατάλληλα σταθμισμένων ως προς το είδος της αναπηρίας και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, με ίδρυση προστατευομένων εργαστηρίων μαθητείας και κατάρτισης δίνοντας διέξοδο στους αποφοίτους των Ειδικών Εργαστηρίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης καθώς και των υπολοίπων δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Επίσης, ενίσχυση του θεσμού των προτύπων και πειραματικών σχολείων ως νησίδων αριστείας και καινοτομίας, επέκταση του θεσμού των προτύπων και των πειραματικών σχολείων σε ολόκληρη την Ελλάδα, ξεκινώντας από τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές με αντικειμενικό σύστημα εισαγωγής.

Καθιέρωση σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού από το Γυμνάσιο, με συμμετοχή στελεχών της αγοράς, εισαγωγή του θεσμού της «άσκησης» σε επιχειρήσεις με στόχο την εξοικείωση στην πραγματική οικονομία, προσαρμογή της διδακτέας ύλης με παράλληλη ενίσχυση της πειραματικής άσκησης, μέθοδοι διδασκαλίας για μείωση του διαβάσματος στο σπίτι, νέες εκπαιδευτικές θεματικές, ανάπτυξη δημιουργικών και βιωματικών δράσεων και λειτουργία μαθητικών ομίλων εκτός ωρολογίου προγράμματος.

Τέλος, ανάπτυξη των ψηφιακών εκπαιδευτικών πηγών και ενίσχυση υποστηρικτικών συστημάτων, ανοιχτά συνεργατικά εργαλεία, υποστηρικτικοί μηχανισμοί καταγραφής δράσεων και εργαλεία αξιολόγησης της επίτευξης των μαθησιακών αποτελεσμάτων, έμφαση στην ασφαλή περιήγηση με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών από πολύ μικρή ηλικία για τους κινδύνους του διαδικτύου και πιστοποιητικό βασικών γνώσεων πληροφορικής μέχρι την Α’ Λυκείου.

Του Σταύρου Παπαγεωργίου – υποψήφιου βουλευτή ΝΔ Ν. Καρδίτσας

Προηγούμενο άρθρο Μήνυμα του Περιφερειάρχη για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών
Επόμενο άρθρο Κλειστά τα εμπορικά τα Σάββατα από 13/7 έως 17/8