Ειδήσεις

Παράταση για το πρόγραμμα των Νέων Γεωργών


Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Π.Ε. Καρδίτσας  γίνονται γνωστά τα εξής: Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 11562/15-12-2016 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, παρατείνεται η περίοδος οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας του προγράμματος των Νέων Γεωργών  μέχρι  και την 31η  Δεκεμβρίου 2016, υπό την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι Νέοι Γεωργοί έχουν εγγραφεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου 2016.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή και εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα εργάσιμων ημερών, ήτοι από  2-1-2017 έως και  16-1-2017, πραγματοποιείται η υποβολή των φυσικών φακέλων υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.Καρδίτσας, στα τηλέφωνα 24413-55224, 24430-22459 (αρμόδιοι γεωπόνοι οι κ.κ.  Α. Σπυροπούλου & Ν. Κοντέ ).

 

 

Με Ε.Π.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης

Δημήτριος Β. Κωστής

Γεωπόνος

Προηγούμενο άρθρο Παραλαβή πιστοποιητικών στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας
Επόμενο άρθρο Εκκλησιαστικά νέα