Ειδήσεις

Παρέμβαση Εργατικού Κέντρου Καρδίτσας για στήριξη εργαζομένων σε επιχειρήσεις εποχικού χαρακτήρα


Κύριε Πρωθυπουργέ, Κύριοι Υπουργοί, Μετά και τις ειδικές ρυθμίσεις της Κυβέρνησης για τις επιχειρήσεις που απασχολούν εποχικούς εργαζόμενους, κατά το ξέσπασμα της πανδημίας του COVID19 δεν απολύθηκαν κι εξακολούθησαν την εργασία τους οι ήδη απασχολούμενοι σε πολλές εκ των δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων, τόσο στις πύλες της Χώρας (αεροδρόμια, λιμάνια, και τελωνειακούς σταθμούς όλης της χώρας), όσο και σε διάφορες άλλες εμπορικές και τουριστικές επιχειρήσεις σε διάφορους τουριστικές και μη προορισμούς. Έτσι οι εποχικοί εργαζόμενοι που απασχολούνταν τον Μάρτιο του 2020 σε αυτές τις επιχειρήσεις, συνέχισαν να εργάζονται μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2020 και οι επιχειρήσεις προσέλαβαν και υπόλοιπο εποχικό προσωπικό μόνο κατά τους μήνες που επετράπη η άμεση (άνευ ενδιάμεσου σταθμού) επικοινωνία επιβατών και αγαθών με την Ελλάδα, δηλαδή μόνο για 2 μήνες, σε αντίθεση με όσα έπρατταν κατά τα προηγούμενα έτη λόγω της κατακόρυφης πτώσης της τουριστικής κίνησης και της κατακόρυφης μείωσης των μετακινούμενων επιβατών κι εμπορευμάτων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η άμεση επικοινωνία της Χώρας μας με τις ΗΠΑ, από την οποία προέρχεται και το μεγαλύτερο μέρος της τουριστικής κίνησης και το μεγαλύτερο μέρος του επιβατικού και κατά συνέπεια αγοραστικού κοινού αυτών των επιχειρήσεων, δεν έχει ακόμη και σήμερα αποκατασταθεί. Αποτέλεσμα της μειωμένης κατά 80%, σε σχέση με την περσινή χρονιά, τουριστικής κίνησης, ήταν να προσληφθούν επιπλέον εποχικοί εργαζόμενοι μόνο για τους μήνες που επέτρεψαν τα υγειονομικά πρωτόκολλα COVID19, ενώ μετά τη λήξη της τουριστικής περιόδου ο αριθμός των εποχικών εργαζομένων που είχαν απασχοληθεί τόσο κατά τους μήνες αιχμής από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο 2020 να είναι τουλάχιστον ο μισός από όσους είχαν εργαστεί το 2019 και κατά τους υπόλοιπους μήνες από τον Ιανουάριο μέχρι και το Μάρτιο και από το Νοέμβριο μέχρι και το Δεκέμβριο του 2020 να είναι μικρότερος από το 25% του μέσου όρου του συνόλου των εργαζομένων που οι επιχειρήσεις αυτές απασχολούσαν κατά την περίοδο αιχμής της δραστηριότητας τους και πάντως κατά πολύ μικρότερος από όλα τα προηγούμενα έτη.Ήδη από τα μέσα Οκτωβρίου 2020, όποτε και η τουριστική κίνηση και οι μετακινήσεις μειώθηκαν ακόμη περισσότερο, οι επιχειρήσεις αυτές εκ των πραγμάτων δε δύνανται να απασχολούν το σύνολο των εποχικών αυτών εργαζομένων καθώς μπορούν να λειτουργούν με ακόμη λιγότερο προσωπικό και από το 25% του μέσου όρου αυτών που απασχόλησαν. Όμως, οι εργαζόμενοι που παύουν να εργάζονται στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις ενημερώνονται ότι δεν δικαιούνται την επιδότηση ανεργίας του αρ.4 του Ν.1545/19851 δεδομένου ότι ο ΟΑΕΔ δεν τους το χορηγεί με την αιτιολογία ότι οι επιχειρήσεις που τους απασχόλησαν μέχρι και τη λήξη της περιόδου «κατά το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του ημερολογιακού έτους δεν απασχολούν προσωπικό που υπερβαίνει το 25% του μέσου όρου του προσωπικού, το οποίο απασχολούν κατά την περίοδο αιχμής της δραστηριότητας τους». Εφαρμόζουν δηλαδή οι υπηρεσίες του ΟΑΕΔ κατά γράμμα τα οριζόμενα στο άρθρο 4 χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις εξαιρετικές και πρωτοφανείς συνθήκες που έχει προκαλέσει ο sars/covid19 στη χώρα μας και την απελπισία που βιώνουν όλοι οι εργαζόμενοι (και οι οικογένειες τους) στις εποχικές επιχειρήσεις των πυλών εισόδου της Χώρας μας και στις υπόλοιπες εμπορικές και τουριστικές επιχειρήσεις, ειδικά σε τουριστικούς προορισμούς.Ήδη με το Ν.4722/2020 οι απαιτούμενες ημέρες εργασίας του αρ.1 του Ν.1545/1985 έχουν μειωθεί από 125 σε 50. Παραμένει όμως να ρυθμιστεί και το ζήτημα του μέσου όρου του συνόλου των απασχολούμενων εργαζομένων Επομένως για την ελάχιστη ανακούφιση των εποχικών εργαζομένων τυγχάνει κατεπείγουσα και αδήριτη η ανάγκη ρύθμισης του συγκεκριμένου άρθρου τουλάχιστον για την περίοδο μέχρι και την αποκατάσταση των συνεπειών που έχουν προκληθεί στη Χώρα μας από την πανδημία του SARS/COVID19.Προτείνουμε λοιπόν, για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα μέχρι και την εξάλειψη των συνεπειών της πανδημίας και την αποκατάσταση της τουριστικής κίνησης είτε να προστεθεί 9η παράγραφος στο άρθρο 4 του Ν.1545/1985, είτε να προστεθεί δεύτερο εδάφιο στην παράγραφο 8 του άρθρου 4 του Ν.1545/1985 (όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με το άρθρο 17 του Ν.4722/2020).

Η αναγκαία προσαρμογή των διατάξεων αυτών έχει επαναληφθεί στο παρελθόν σε περιπτώσεις που συνθήκες ανωτέρας βίας επέφεραν καίριο πλήγμα σε συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων είτε μιας περιοχής (Περιφέρεια Αττικής 2018), είτε ενός κλάδου (απασχολούμενοι στην ThomasCookGroup PLC κλπ 2019) και πάντως δε θα προκαλέσει σύγχυση στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και δε θα χρειαστεί η μεταφορά χρημάτων από άλλο ΚΑΔ, δεδομένου ότι η πίστωση στον προϋπολογισμό για την επιδότηση εποχικής ανεργίας υπάρχει κι έχει προβλεφθεί ήδη πριν την πανδημία του COVID19 και η χορήγηση της από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ έχει ήδη εγκριθεί για το 2020.

Για τους προαναφερθέντες λόγους , προτείνουμε:

Τροπολογια

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVlD-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

Η 9η παράγραφος στο άρθρο 4 του Ν.1545/1985, να προβλέπει ότι :

«9. Κατ` εξαίρεση, όλοι οι εργαζόμενοι των Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών, όπως και των λοιπών επιχειρήσεων, οι οποίες συνδέονται ως προς τη λειτουργία τους με τον κλάδο του τουρισμού και απέκτησαν από τον Μάρτιο 2020 χαρακτηριστικά εποχικής λειτουργίας λόγω των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού και περιορισμού της διάδοσής του, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες ημέρες εργασίας της παρ.2 του παρόντος άρθρου, όπως ισχύει, δικαιούνται να λάβουν επιδότηση ανεργίας χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των απασχολούμενων εργαζομένων του προσωπικού για το έτος 2020 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζονται οι όροι, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος».Το δεύτερο εδάφιο στην παράγραφο 8 του άρθρου 4 του Ν.1545/1985 (όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με το άρθρο 17 του Ν.4722/2020) να έχει το κάτωθι περιεχόμενο:«Προστίθεται εδάφιο β στην παράγραφο 8 του άρθρου 4 του ν.1545/1985, ως εξής: Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου για το έτος 2020, ως εποχική θεωρείται η εργασία που παρασχέθηκε σε επιχειρήσεις που πληρούσαν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του Ν.1545/1985 κατά το ημερολογιακό έτος 2019» .

 

Προηγούμενο άρθρο Κ. Τσιάρας: Επίδομα για βοηθητικούς χώρους και αποθήκες που επλήγησαν από τον Ιανό
Επόμενο άρθρο Συμμετοχές στην εβδομαδιαία λαϊκή αγορά της Τετάρτης