Ειδήσεις

Πληρωμές δικαιούχων της δράσης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού


Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής  Π.Ε. Καρδίτσας, γίνονται γνωστά τα ακόλουθα: Την Τετάρτη,  20 Δεκεμβρίου 2017 αναρτήθηκαν  στον πίνακα της Υπηρεσίας μας  οι αναλυτικές ονομαστικές καταστάσεις πληρωμής για τους δικαιούχους του  προγράμματος «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού 1η πρόσκληση », για το  έτος 2016  της  Π.Ε. Καρδίτσας.

      Επί των αναρτημένων αναλυτικών καταστάσεων πληρωμής, μπορούν οι δικαιούχοι να υποβάλουν ενστάσεις εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της ανάρτησης με καταληκτική ημερομηνία την  Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου  2017.

       Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Καρδίτσας, στο τηλέφωνο 24413-55249 (αρμόδια  γεωπόνος η κ. Φ. Βολιώτου ).

 

 

 

                                                                               Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

                                                                                                 της Δ/νσης

                                                                                                        

                                                                                         Δημήτριος Β. Κωστής

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Με Ε.Π.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης

 

 

 

Δημήτριος Β. Κωστής

Γεωπόνος

                                                                                                 Γεωπόνος

 

Προηγούμενο άρθρο Βασ. Φωτόπουλος: Οργάνωση δράσεων και ενεργειών για την ανάπτυξη της Καρδίτσας
Επόμενο άρθρο Εκδόθηκε το Νέο Ρυθμιστικό Πλαίσιο για την Άσκηση Υπαίθριων Εμπορικών Δραστηριοτήτων