Ειδήσεις

Ποιά είναι η συνάφεια Μεταπτυχιακού Διπλώματος με τη ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ. Μουζακίου;


Με αφορμή  την  πρόσφατη   θλιβερή  ιστορία  του  τίτλου  σπουδών  της << άτυχης  καθαρίστριας >>που  συγκλονίζει  το  Πανελλήνιο   και  προς  την  οποία  το σωματείο μας  εκφράζει  την  απόλυτη  συμπαράσταση  και  αλληλεγγύη,  αισθανόμαστε  την  υποχρέωση  να  δημοσιοποιήσουμε  μία ΄΄παράξενη  υπόθεση  συνάφειας΄΄  Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών σε  συνδυασμό  με  αντικείμενο απασχόλησης ,αρμοδιότητα  υπηρεσίας , Κατάταξη  σε  Μ.K, Δ/νση, Απόσπαση, Μετάταξη και  προώθηση κατά δύο  Μισθολογικά Κλιμάκια    στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση  του Δήμου  Μουζακίου.

Συγκεκριμένα  ο Δήμος Μουζακίου  με  την 154/19-10-2018  Απόφαση αποφάσισε ότι, <<Αναγνωρίζουμε τη συνάφεια  του  Μεταπτυχιακού Διπλώματος  του  υπαλλήλου  του  Δήμου μας   …..  ΤΕ 17 Διοικητικού  Λογιστικούμε  το  αντικείμενο  απασχόλησής  τουστην υπηρεσία..Προωθούμε  τον ..υπάλληλο του Δήμου  μας  κατά  δύο (2)Μισθολογικά  Κλιμάκια από 10-7-2018>>

*Σύμφωνα  με  την αριθ. 36/30-9-2016 (Φ/Α2) Απόφαση  Προέδρου  της  ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ. Μουζακίου ο προαναφερόμενος  υπάλληλος  κλάδου ΤΕ 17 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Ειδικότητας  Διοικητικού-Λογιστικού, αφού εγκρίθηκε  η  απόσπασή του,  τοποθετήθηκε στη  θέση  του Διευθυντή !

*Σύμφωνα  με  την  36/20-7-2016 Απόφαση  του Δ.Σ  της  ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  τροποποίηση στον  εσωτερικό  κανονισμό  λειτουργίας  (Αρμοδιότητες  του   Διευθυντή  και

σε  συνδυασμό  με τον  τίτλο  του  μεταπτυχιακού  κατά  τηνταπεινή  μας  άποψηκαι  ύστερα από  καταγγελίες , ΄΄δεν  προκύπτει συνάφεια ΄΄με το πραγματικό αντικείμενο απασχόλησης.

Συγχωρέστε  μας   αλλά  είναι  γεγονός   μη  συμβατό  με  τη  λογική  μας  να  κατανοήσουμε  έννοια  συνάφειας Μ.Τ.Σ ,<<χωρικές  δυναμικές  και  χωροταξία  της  υπαίθρου,>> με τις  πραγματικές  αρμοδιότητες  διευθυντήΚοινωφελούς  Επιχείρησης (όσο  κι αν  τις  ψάξαμε)  και ειδικότερα  μετα, <<..Ελέγχει  και  θεωρεί τα παραστατικά πληρωμών, τα γραμμάτια εισπράξεων, καθώς καιτα πρωτόκολλα μετρήσεων του  Ταμείου>>!

Αγαπητοί Πολίτες

Αν  δεν  έχει  εξαντληθεί  η  Ελεγκτική  διαδικασία   με  το πρόσφατο  και  ΄΄ σοβαρότατο  θέμα ΄΄  της << παραποίησης  τίτλων  Σπουδών  από  μία  τάξη  του  Δημοτικού  Σχολείου  σε  άλλη….!!!>>, κι  αν  δεν  θέλουν  να  απαξιώσουν  παντελώς  τους  Μ.Τ.Σ , σε  βάρος  της  ανάπτυξης   της  Υπαίθρου,Ας  Ψάξει  κάποιος  αυτή  την υπόθεσητώρα  και  παλιότερα  για  το  γεγονός,  Αν υπάρχει η σχετική κρίση για  θετική απόδοση συνάφειας;Αν  υπάρχουν  οφέλη  Βαθμολογικής  κατάταξης – προαγωγής ( ή πλεονάζοντος  χρόνου) ; Αν  υπάρχουν  Οικονομικά  αποτελέσματα από την ημερομηνία  υποβολής  της  Σχετικής Αίτησης ;  Κι αν  στάλθηκαν  για  έλεγχο  και  θεώρηση όλα  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά;  Αν  Όχι…Τότε  ισχύει  το,<<Κοιτώντας  το  Δέντρο …. Χάνουμε  το  Δάσος>>.-

 

Η Περιβαλλοντική  και   Οικολογική  Παρέμβαση  Μουζακίου- Παμίσου- Ιθώμης  Ν. Καρδίτσας παρεμβαίνει

 

Προηγούμενο άρθρο Διάκριση για το Εργαστήρι Ζωής της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Επόμενο άρθρο 7ο Συμπόσιο στο Αγρόκτημα Βασιλάκου