Ποσό 351.139 ευρώ για διατροφικά επιδόματα στη Θεσσαλία


Tags |

Πόροι συνολικού ύψους 6.052.435,88 ευρώ κατανέμονται από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», στις Περιφέρειες της χώρας, αποκλειστικά και μόνο προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς, για το μήνα Ιούλιο τρέχοντος έτους.

Αναλυτικά τα ποσά για τη Θεσσαλία έχουν ως εξής :

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 53.214,00

ΛΑΡΙΣΑΣ 135.750,00

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 95.000,00

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 67.175,00

Σύνολο – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 351.139,00