Ειδήσεις

Προς ολοκλήρωση το δημοτικό κτηματολόγιο στον δήμο Αργιθέας


Θες το Κτηματολόγιο, θες το καθήκον της καταγραφής και διαφύλαξης των δημοτικής περιουσίας, μας ανάγκασε να διαθέσουμε απίστευτες ανθρωποώρες για να ανταποκριθούμε στη υποχρέωση δήλωσης της περιουσίας του δήμου στο Κτηματολογιο.

Έτσι χωρίς να διαταράξουμε τις βασικές λειτουργίες των δημοτικών υπηρεσιών (η τραγική υπο στελέχωση του δήμου σε προσωπικό είναι γνωστή σ΄ όλους) καταφέραμε να ανταποκριθούμε και να δηλώσουμε όλα τα εμπράγματα δικαιώματα. Επεκτείναμε την έρευνα σε Υποθηκοφυλακεία, σε όποια αρχεία και πληροφορίες και δεν «χαρίσαμε» σε κανέναν περιουσιακά στοιχεία του δήμου. Εξυπακούεται ότι αναθέσαμε και εργασίες «επ΄ αμοιβή» σε συνεργάτες.

Βρισκόμαστε στο τελευταίο στάδιο της οριοθέτησης του δήμου με τους όμορους δήμους, εγχείρημα που παρουσιάζει δυσκολίες, παρότι τα στοιχεία που υπάρχουν στις πρώην Κοινότητες δεν είναι διαθέσιμα.

Οι πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι συνέβαλλαν, άλλος λίγο άλλος πολύ, όμως καταφεύγουμε και σε δημόσια έκκληση για παροχή στοιχείων (αποφάσεις οριοθέτησης επιτροπών και δικαστηρίων ή και πληροφοριών) και αυτό γιατί τα στοιχεία άλλων Υπηρεσιών (Δασαρχεία, κα) διαφοροποιούνται και αδικούν δημοτικά συμφέροντα.

 

Προηγούμενο άρθρο Γ. Κωτσός: Ο Πηνειός αποτελεί ένα ξεχωριστής σημασίας υδάτινο οικοσύστημα
Επόμενο άρθρο Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στηρίζει τον γαστρονομικό τουρισμό