Ειδήσεις

Προσωρινή φιλοξενία προσφύγων στην Καρδίτσα


 Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Accommodation and Assistance to asylum seekers and relocation candidates in Karditsa» (αρ. σύμβασης GRC01/2017/0000000126), το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία  με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, με χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΑΝΚΑ προτίθεται να προβεί στην προμήθεια οικιακού εξοπλισμού για τα διαμερίσματα.

Συγκεκριμένα, για τις ανάγκες του έργου θα πραγματοποιηθεί προμήθεια των ακόλουθων ομάδων ειδών: α) Ειδών επίπλωσης β)  Ηλεκτρικών συσκευών γ) Ειδών κουζίνας δ) Λευκών ειδών ε) Άλλων ειδών οικίας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 17.441,40 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Με βάση τα παραπάνω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς στην υποβολή σφραγισμένων προσφορών στα γραφεία της Αναπτυξιακής Καρδίτσας-Αναπτυξιακής Ανώνυμης  Εταιρείας ΟΤΑ επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 34-Καρδίτσα ΤΚ 43132- 1ος όροφος (γραφείο πρωτοκόλλου) από 22/08/2017 και ώρα 10:00 έως τις 31/08/2017 και ώρα 14:00. Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στην πρόσκληση υποβολής προσφορών και τα παραρτήματα της, στην ιστοσελίδα της ΑΝΚΑ (http://www.anka.gr/portal/ ), σε ειδικό χώρο που έχει δημιουργηθεί για το πρόγραμμα (Προσωρινή Στέγαση Προσφύγων).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΑΝΚΑ (Μεγ. Αλεξάνδρου 34, 2ος όροφος), στο τηλέφωνο 2441042363 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00-14:00 ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της εταιρείας http://www.anka.gr/portal/

 

 

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

 

Προηγούμενο άρθρο Θανάτωση και καταστροφή των μολυσμένων βοοειδών
Επόμενο άρθρο Εγγραφές στον ΧΔΑΠ του Κέντρου Γυναικών