Ειδήσεις

Πρόγραμμα ένταξης νέων ανέργων ηλικίας 15 – 29 ετών


Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΙΕΑΔ) ως Φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η υλοποίηση μέρους των ενεργειών στο Έργο με κωδικό «EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020 με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΡΙΣΑ ΑΒΕΕ» ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 47 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ) ΣΤΙΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ NUTS 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (EL12) ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (EL14)» καλεί νέους ανέργους, γεννημένους το διάστημα μεταξύ 27/11/1985 και 26/11/2000 (ηλικίας 15 έως 29 ετών κατά την 26η Νοεμβρίου 2015, ημερομηνία κατά την οποία έγινε η υποβολή της αίτησης EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ), οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, εφεξής NEETs (Not in Employment Education or Training) να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής για ένταξη στο έργο με κωδικό: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa, το οποίο θα υλοποιηθεί στις περιφέρειες της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Μακεδονίας.

Σκοπός της πρόσκλησης αποτελεί η παροχή ενίσχυσης και υποστήριξης σε ανώτατο αριθμό έως 543 νέους άνεργους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, γεννημένους κατά το διάστημα από 27/11/1985 έως και 26/11/2000, έτσι ώστε να αναβαθμίσουν τα προσόντα τους και να οδηγηθούν στην εξεύρεση εργασίας καθώς και στη διασφάλιση της άσκησης επιτυχούς επαγγελματικής/επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω της υλοποίησης ενεργειών: επαγγελματικής συμβουλευτικής, κατάρτισης, επιδότησης κινητικότητας και αυτοαπασχόλησης/ επιχειρηματικότητας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  1. Ηλικία: 15 – 29 ετών κατά την ημερομηνία υποβολής (26 Νοεμβρίου 2015) της αίτησης EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ. Συνεπώς, δικαίωμα υποβολής αίτησης διατηρούν άτομα που έχουν γεννηθεί κατά το χρονικό διάστημα από τις 27/11/1985 έως και τις 26/11/2000.
  2. Ιδιότητα ανέργου (εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ).
  3. Αποχή από προγράμματα εκπαίδευσης, κατά το διάστημα του τελευταίου εξαμήνου έως την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.
  4. Αποχή από προγράμματα κατάρτισης/ απασχόλησης, κατά το διάστημα του τελευταίου εξαμήνου έως την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.
  5. Εντοπιότητα, η πρόσκληση απευθύνεται σε υποψηφίους που είναι μόνιμοι κάτοικοι των Περιφερειακών Ενοτήτων: α) Καρδίτσας, β) Λάρισας, γ) Μαγνησίας και Σποράδων, δ) Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας καθώς και ε) της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στις οποίες και υλοποιείται το έργο. Ειδικότερα ανά Περιφερειακή Ενότητα δύναται να προσφερθούν οι ακόλουθες θέσεις:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ

  • Καρδίτσας 107
  • Λάρισας 190
  • Μαγνησίας & Σποράδων 138
  • Τρικάλων 93
  • Πιερίας 152

Βάσει των ανωτέρω, για την αξιολόγηση των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν και θα μοριοδοτηθούν τα ακόλουθα: 1. Διάρκεια ανεργίας: προτεραιότητα θα δοθεί στους υποψηφίους που έχουν μεγαλύτερο χρόνο ανεργίας. 2. Εκπαιδευτικό επίπεδο: προτεραιότητα θα δοθεί σε υποψήφιους με χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο. 3. Συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης/ απασχόλησης: προτεραιότητα θα δοθεί σε υποψήφιους που δεν έχουν συμμετάσχει σε οποιοδήποτε πρόγραμμα. 4. Οικογενειακή κατάσταση: προτεραιότητα θα δοθεί σε υποψηφίους που είναι μέλη τρίτεκνων ή πολύτεκνων οικογενειών. 5. Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα: προτεραιότητα θα δοθεί σε υποψήφιους με χαμηλότερο οικονομικό επίπεδο. 6. Μειονεκτούσες Ομάδες: προτεραιότητα θα δοθεί σε υποψηφίους που ανήκουν σε μία ή περισσότερες μειονεκτούσες ομάδες (Άτομα με αναπηρία, Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας, Θύματα trafficking, Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, Μέλη Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης, Ρομά, Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες, Αποφυλακισμένοι, Ανήλικοι παραβάτες, Πρώην χρήστες ουσιών, Οροθετικοί, Άστεγοι).

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης αρχίζει στις 7/7/2017 και λήγει στις 21/07/ 2017, ώρα 14.00 μ.μ. Η προθεσμία αποστολής του φακέλου υποψηφιότητας αρχίζει στις 7/7/2017 2017 και λήγει στις 21/07/2017.

Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Ε.Ι.Ε.Α.Δ.

http://www.eiead.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=441&Itemid=223&lang=el

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα της ΑΝ.ΚΑ ΑΕ: 2441042363 ημέρες και ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα- Παρασκευή 10:00-14:00.

 

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Προηγούμενο άρθρο Τελειώνει η παντοκρατορία για τα οδικά έργα στην Ελλάδα
Επόμενο άρθρο Μηνιαία δραστηριότητα Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας