Ειδήσεις

Πρόγραμμα Erasmus+ του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας


Το Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού πλάνου ανάπτυξης του, υλοποιεί σχέδιο Erasmus+ KA1 (IN-TRAININGSERVICE) (Καινοτόμος διδασκαλία και τεχνικές διαφοροποίησης για ένα σχολείο ισότητας).Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο ροές μετακίνησης , η πρώτη εκ των οποίων θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα από 29/10/17 έως και 5/11/2017 . Ομάδα πέντε (05) εκπαιδευτικών του σχολείου πρόκειται να μεταβεί στην Πράγα της Τσεχίας προκειμένου να λάβει μέρος σε επιμορφωτικό σεμινάριο με δέκα θεματικές σχετικές με τεχνικές καινοτόμου  και διαφοροποιημένης  διδασκαλίας . Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί θα εμπλακούν σε εργαστήρια:

  • Καλλιέργειας των δεξιοτήτων του 21ου. αιώνα
  • ανάπτυξης της κριτικής και δημιουργικής σκέψης,
  • τεχνικές εφαρμογής της διερευνητικής μάθησης και της μεθόδου project στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική
  • διαχείρισης της πολυπολιτισμικής τάξης
  • Νέες τάσεις στην αξιολόγηση (διαμορφωτική, τελική, αυτοαξιολόγηση, ετεροαξιολόγηση, αξιολόγηση ομοτίμων, ρουμπρίκες, portfoliosκτλ.).
  • Διαφοροποιημένης διδασκαλίας
  • Καλλιέργειας της μεταγνώσης (μαθαίνω πώς να μαθαίνω)
  • Αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στην τάξη

 

Προηγούμενο άρθρο Εμβολιασμός κόκκινων αλεπούδων
Επόμενο άρθρο ΣΘΕΒ: Ευνοϊκότερη αντιμετώπιση αμιγώς εξαγωγικών επιχειρήσεων για τον Αναπτυξιακό Νόμο