Ειδήσεις

Πρόσληψη καθαρίστριας στο Δ. Μουζακίου


Την πλήρωση μιας (1) καθαρίστριας προκηρύσσει ο δήμος Μουζακίου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το υπόλοιπο του διδακτικού έτους 2015-16.

Τα κριτήρια πρόσληψης θα είναι τα ίδια που ισχύουν στις προσλήψεις από το ΑΣΕΠ, για προσωπικό ορισμένου χρόνου, της κατηγορίας ΥΕ. Τα δικαιολογητικά θα είναι αυτά που υποβάλλονται σε περιπτώσεις πρόσληψης του ΑΣΕΠ και επιπλέον αυτά της εντοπιότητας και Ε1, Εκκαθαριστικό ΔΟΥ (σε περιπτώσεις ισοβαθμιών).Ο υπολογισμός των μορίων του κάθε υποψηφίου θα γίνει μέσω της εφαρμογής που υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ από τριμελή επιτροπή υπαλλήλων που θα οριστεί με απόφαση του ΔΣ και θα καταρτιστεί ο προσωρινός πίνακας κατάταξης των αποτελεσμάτων. Κατά του πίνακα υποβάλλονται ενστάσεις εντός 10 ημερών από την έκδοσή του. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη. Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων µαζί µε τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο Δήμο Μουζακίου από 24/2/2016 έως και 4/3/2016.

Προηγούμενο άρθρο Άρση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων
Επόμενο άρθρο Τοποθέτηση Βράντζα στη συζήτηση του σ/ν για τη δημόσια διοίκηση