Ειδήσεις

Πρόσληψη 5 ατόμων στο Δήμο Αργιθέας


Ο Δήμος Αργιθέας ύστερα από την υπ’ αριθ. 03/2019 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πέντε (05) ατόμων, προς κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών (άρθρο 212 του Ν. 3584/2007) για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα για τη χρονική περίοδο έως 04-09-201:

Τρεις (3) χειριστές μηχανημάτων έργου ΔΕ 28

Έναν (1) οδηγό  ΔΕ 29

Έναν (1) εργάτη ΥΕ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Αργιθέας (Δ/νση: Ανθηρό, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Προηγούμενο άρθρο Ο ΣΒΘΚΕ για την αύξηση του κατώτατου μισθού
Επόμενο άρθρο Οι γυναίκες συμπαρίστανται στους αγωνιζόμενους αγρότες