Ειδήσεις

Πως είναι κρίμα να σαπίζουν αχρησιμοποίητοι οι νέοι Κάδοι Απορριμμάτων


O Δήμος Μουζακίου προ τριετίας  περίπου  προχώρησε σε αναβάθμιση !του συστήματος διαχείρισης των Δημοτικών απορριμμάτων με την προμήθεια νέων κάδων, με χρηματοδότησητου Πράσινου Ταμείου, Προυπολογισμού 120.000,00€(Φ/Α),παρά το γεγονός ότι την ίδια στιγμή  παραδέχονταν ,<<..ότι,  με τις υπηρεσίες και το προσωπικό που διαθέτει δεν μπορείναφέρει  εις  πέρας!!!το έργο της  αποκομιδής  των στερεών αποβλήτων(απορριμμάτων)..!!>>

Σήμερα διαπιστώνεται  ότι,  οι απαραίτητοι  για την αναβάθμιση  κάδοι ,παραμένουν για χρόνια αχρησιμοποίητοι,στονακάλυπτο χώρο του Αμαξοστασίου και του Κτηνιατρείου Μουζακίου.

Όλο αυτό το χρονικό διάστημα  ο  Δήμος  Μουζακίου  είχε εξαγγείλει την τοποθέτηση 27 κάδωνανακύκλωσης γυαλιού (βρίσκουμε ελάχιστους), την προμήθεια (4) ημιυπόγειων  κάδων απορριμμάτων (δεν τους  βρίσκουμε πουθενά) και (150) πλαστικών κάδων κομποστοποίησης γιατί όπως έλεγαν οι αρμόδιοι, << η διαχείριση των αποβλήτων έχει δύο πυλώνες , τηνανακύκλωση και την μείωση τουόγκου και του βάρουςτων απορριμμάτωνπου μεταφέρονται στο ΧΥΤΑ κάτιπου συνεπάγεται μείωση του κόστους  μεταφοράς  για τον Δήμο>>

Σήμερα δυστυχώς διαπιστώνεται ότι,οι ποσότητες των παραγομένων  στερεών αποβλήτων αλλά και  το κόστος  αποκομιδής απορριμμάτων για το Δήμο Μουζακίου κατά τα έτη 2015 και 2016παρά τις εκ του αντιθέτου εξαγγελίες, βαίνει συνεχώς αυξανόμενο!!!3.910/tn/έτος/213.000,00€, 3958/tn/έτος/213.000,00€ (Σχετ. Προγρ. Συμβ.)

Στην ανακύκλωση Δημοτικών Αποβλήτων Συσκευασίας  2014-2016 (Φ/Α)  ο Δήμος Μουζακίου <<έχει πολύ καλή σειρά >>!! με 13.122 μόνιμους  κατοίκους/199 τόνους/έτος  και 15,14Kg/μόνιμο κάτοικο,  γι αυτό και το κόστος  για τη λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης  Απορρίμματα-Ανακύκλωση βαίνει διαρκώς αυξανόμενογια  01-02-03/2016-2017-2018/35.335€-35.404€-36.151€.(Φ/Α Σχετ. Χ.Ε.Π ). Ελπίζει όμως για πρωτιά εγκρίνοντας (στα χαρτιά) ,<<υλοποίηση προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών στο Δήμο Μουζακίου!!!>> (Απόφ. ΔΣΜ 44/2018) .

Αγαπητοί Πολίτες

Κανένα πρόγραμμα ανακύκλωσης  και  καμία εξαγγελία  μείωσης  του όγκου και του βάρους  των αποβλήτων  δεν μπορεί  να πετύχει εάν δεν  ευαισθητοποιηθούν  περιβαλλοντικά οι  Δημότες .

Μείωση δεν θα γίνει επίσης, όσο κι  αν  προσπαθούν  τα  συμπαθητικά τετράποδα ζωάκια  να μειώσουν  τα απόβλητα τρώγοντάς  τα ,  δυστυχώς  δεν  γίνεται  τίποτα .

Όπως τίποτα  σχετικό  δεν θα γίνει  και με την  πανάκριβηαν είναι αλήθεια (εμείς  δεν το πιστεύουμε),<<ανάθεση παροχής υπηρεσιών έρευνας & συμβουλευτικών υπηρεσιών  για την περιγραφή εννοιών!!! και ανάδειξη του Δήμου Μουζακίου ως έξυπνη Πόλη!!!!!,  δαπάνης 24.000,00€ με τη διαδικασία της απευθείας  ανάθεσης>>!!!!

Επειδή  όμως  για  τις  έξυπνες  ιδέες  και  έννοιες (χωρίς δαπάνη), οι  αυτοδιοικητικοί  θα κριθούν στο μέλλον.

Η μόνη κατά  την  άποψή  μας  λύση είναι  η Διαχείριση  Ευφυών Συστημάτων  Αποβλήτωνμε καλύτερηκαταναλωτική συμπεριφορά και ανακύκλωση και  με απαίτηση να επεκταθεί η διάρκεια ζωής των προϊόντων και των ανακυκλώσιμων υλικών  για την προστασία των φυσικών πόρων.

Μονόδρομος για το Δήμο Μουζακίου η κυκλική οικονομία στη διαχείριση των απορριμμάτων.-

 

Για την  Περιβαλλοντική  και  Οικολογική Παρέμβαση Τσιρογιάννης  Ε.   Γιώτης Λ.   Βασιλάκος  Α.

Προηγούμενο άρθρο Στο Δήμο Αλμυρού το 11ο παγκόσμιο συνέδριο Θεσσαλών
Επόμενο άρθρο Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού; - Επιστολή του Καθ. Γεώργιου Ι. Μαντάνη