Πρωτοσέλιδο

Ρόλους σ΄ όλους τους συμβούλους μοίρασε ο δήμαρχος Αργιθέας


Πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή  5 Μαρτίου οι Δημαιρεσίες και στο Δήμο Αργιθέας. Το νέο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας απαρτίζουν:

Πρόεδρος: Δημήτρης Παπακώστας, Αντιπρόεδρος: Ελένη Νασιωκα, Γραμματέας: Ζαχαρούλα Τουραλια

Για την Οικονομική Επιτροπή εκλέχτηκαν οι:Κατσιάνης Γεώργιος, Παλαμάς Γεώργιος, Σέμπρος Απόστολος, Τουραλιάς Νικόλαος, Χασιώτης Γεώργιος, Μπαλατσούκας Κωνσταντίνος

Κλείνοντας τη συνεδρίαση ο δήμαρχος κ. Λάμπρος Τσιβόλας αφού ευχαρίστησε όλους τους δημοτικούς συμβούλους, για την άψογη διαδικασία που τηρήθηκε και την  εκπλήρωση της εντολής που τους ανατέθηκε από τους δημότες του δήμου Αργιθέας, ευχήθηκε δύναμη σ΄όλους για την ευδόκιμη θητεία τους (προηγούμενη και επόμενη) για την πραγμάτωση του κοινού σκοπού για καλλίτερες ημέρες του ορεινού τόπου μας, της ΑΡΓΙΘΕΑΣ.

Αφού τόνισε την συλλογική και διαρκή προσπάθεια όλων για το στήσιμο και άψογη λειτουργία του δήμου Αργιθέας όρισε τους Αντιδημάρχους για την επόμενη περίοδο και μοίρασε ρόλους και ευθύνες σ΄ όλους τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας.

Με την 25/2017 Απόφασή του ο Δήμαρχος Αργιθέας Καρδίτσας

Ορίζει Αντιδήμαρχο, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κατσιάνη Γεώργιο του Βασιλείου, με αντιμισθία, για το χρονικό διάστημα από 01-03-2017 έως 31-08-2019 της Δημοτικής Ενότητας Αργιθέας (πλην αυτών που βρίσκονται στην τοπική κοινότητα Ανθηρού, στην οποία η σχετική μέριμνα και ευθύνη έχει ανατεθεί με την ίδια απόφαση στον εντεταλμένο σύμβουλο κ. Σέμπρο Απόστολο του Ανδρέα).

Στην άσκηση των άνω τοπικών αρμοδιοτήτων του θα επικουρείται από τον δημοτικό σύμβουλο Ιωάννη Κωφό του Κων/νου, ο οποίος ορίζεται εντεταλμένος σύμβουλος.

Στην άσκησε των άνω αρμοδιοτήτων του θα επικουρείται από τον δημοτικό σύμβουλο Βασίλειο Στεργίου του Ανδρέα ο οποίος ορίζεται και εντεταλμένος σύμβουλος.

Ορίζει Αντιδήμαρχο, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Τουραλιά Νικόλαο του Παναγιώτη, με αντιμισθία, για το χρονικό διάστημα από 01-03-­2017 έως 28-02-2018.

Ορίζει Αντιδήμαρχο, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Παλαμά Γεώργιο του Ευαγγέλου, χωρίς αντιμισθία, για το χρονικό διάστημα από 01-03-2017 έως 31-08-2019.

Ορίζει Αντιδήμαρχο, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Καραγεώργο Αθανάσιο του Γεωργίου, χωρίς αντιμισθία, για το χρονικό διάστημα από 01-03-2017 έως 31-08-2019. Στην άσκησε των άνω αρμοδιοτήτων του θα επικουρείται από την δημοτική σύμβουλο κ. Στυλιανή Αρκούδα του Βασιλείου

 

ΒΟΗΘΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΥ – ΕΝΤΕΛΤΑΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Ορίζουμε ειδικό εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο (χωρίς αμοιβή) από 01-03­-2017 έως ανακλήσεως της παρούσης τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Απόστολο Σέμπρο του Ανδρέα

Ορίζουμε ειδικό εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο (χωρίς αμοιβή) από 01-03-2017 έως ανακλήσεως της παρούσης τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ιωάννη Τσιάκαλο του Κων/νου

Ορίζουμε ειδικό εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο (χωρίς αμοιβή) από 01-03- 2017 έως ανακλήσεως της παρούσης τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Παναγιώτη Ζιώγα του Ευσταθίου

Ορίζουμε ειδικό εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο (χωρίς αμοιβή) από 01-03-2017 έως ανακλήσεως της παρούσης τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Βασίλειο Στεργίου του Ανδρέα

Ορίζουμε ειδικό εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο (χωρίς αμοιβή) από 01-03- 2017 έως ανακλήσεως της παρούσης τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γεώργιο Αργυρό του Στυλιανού

Προηγούμενο άρθρο 3ο Σεμινάριο Α' Βοηθειών
Επόμενο άρθρο Εκπαιδευτική εκδρομή πραγματοποίησε το 1ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας