Ειδήσεις

Σε επίσχεση εργασίας προχωρούν οι υπάλληλοι του Υποθηκοφυλακείου Καρδίτσας


Περισσότερο από δυο έτη έχουν να πληρωθούν οι 6 υπάλληλοι του Υποθ/κείου Καρδίτσας. Ο λόγος είναι ότι στο Υποθ/κείο κατατίθενται  πλέον ελάχιστες πράξεις (λόγω της μεγάλης φορολογίας αλλά και της μη παροχής δανείων από τις τράπεζες) και έτσι τα έσοδα είναι μηδαμινά. Σημειώνεται ότι το περισσότερο μέρος των εσόδων των Υποθ/κείων από τα χρήματα που καταβάλουν οι πολίτες για τις υπηρεσίες που τους προσφέρονται σε κάθε συναλλαγή, πηγαίνει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Δημόσιο Ταμείο και από τα εναπομείναντα καλύπτονται η μισθοδοσία των υπαλλήλων, της Υποθ/κα και τα λειτουργικά έξοδα της Υπηρεσίας. Είναι πλέον φανερό ότι υπάρχει αδυναμία να πληρωθούν όλα τα παραπάνω. Οι υπάλληλοι βέβαια των  άλλων Υποθ/κείων αμείβονται κανονικά από το Δημόσιο διότι το κράτος τα χωρίζει σε άμισθα και έμμισθα παρότι οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι ακριβώς οι ίδιες. Το τραγελαφικό της όλης υπόθεσης είναι ότι το ίδιο το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναγνωρίζει το δημόσιο χαρακτήρα όλων των Υποθ/κείων .

 Συγκεκριμένα το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε έγγραφο του που απέστειλε στο Υπουργείο Εργασίας αναφέρει ότι τα Υποθ/κεία (Άμισθα και Έμμισθα) αποτελούν Δημόσιες αυτοτελείς υπηρεσίες εξαρτώμενες από τις Δικαστικές Αρχές και κατά συνέπεια οι υπάλληλοι αυτών συνάπτουν μεν σχέση ιδιωτικού δικαίου με τον εκάστοτε Άμισθο Υποθ/κα ,δεν πρόκειται όμως για εργασιακή σχέση μεταξύ ιδιωτών καθώς ο εργοδότης συμβάλλεται υπό την ιδιότητα του δημόσιου-κρατικού οργάνου. Αναφέρεται  επίσης ότι η μισθοδοσία των υπαλλήλων καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τα παρακρατούμενα στο Δημόσιο δικαιώματα και ουδόλως επηρεάζει τα εισπραττόμενα από τον Υποθ/κα δικαιώματα. Παρόλα αυτά όμως όσα Υποθ/κεία  προσπάθησαν να παρακρατήσουν δικαιώματα Δημοσίου για μισθοδοσίες θεωρήθηκε η πράξη τους παράνομη.

 Τα τελευταία χρόνια (2013 έως 2016) οι υπάλληλοι του Υποθ/κείου Καρδίτσας βρισκόμαστε σε καθεστώς καθυστέρησης των μισθών μας και αδυναμίας να πληρωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές μας και τα λειτουργικά έξοδα της υπηρεσίας. Αντίθετα έχουμε ανταποκριθεί με επάρκεια και ευσυνειδησία στα καθήκοντα μας όλα αυτά τα χρόνια ,είμαστε όμως όλοι οικογενειάρχες με παιδιά με πολλά χρόνια στην υπηρεσία, χωρίς άλλους οικογενειακούς πόρους και αντιμετωπίζουμε πρόβλημα επιβίωσης.

 Παρακαλούμε τον Εισαγγελέα Καρδίτσας ,τους Βουλευτές του νομού μας ,τον Δήμαρχο και τους  εκπροσώπους των φορέων της περιοχής μας να κατανοήσουν το πρόβλημα και να σταθούν δίπλα μας , δεδομένου μάλιστα ότι στην περίπτωσή μας  παραβιάζεται και η θεμελειοδέστερη διάταξη του Συντάγματος περί ισότητας των Ελλήνων Πολιτών ,καθότι προσφέρουμε την ίδια υπηρεσία με τους υπαλλήλους  των Έμμισθων Υποθ/κείων.

 Κατόπιν των ανωτέρω είμαστε αναγκασμένοι να προβούμε σε επίσχεση εργασίας (στην οποία βρισκόμαστε εδώ και δυο εβδομάδες) και ζητάμε την κατανόηση των συμπολιτών μας για την ταλαιπωρία που τυχόν προκληθεί από την πράξη αυτή.

ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Σ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Κ.ΛΕΡΡΑ, Δ.ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΥ, Π.ΡΑΜΜΟΥ, Ν.ΝΤΑΛΑΜΠΙΡΑΣ, Β.ΝΤΑΛΑΜΠΙΡΑΣ

Προηγούμενο άρθρο Πρωτοβουλία αλληλεγγύης στους πρόσφυγες
Επόμενο άρθρο Πρωτοβουλία του Δ. Καρδίτσας για την προώθηση των τοπικών προϊόντων στα S/M