Ειδήσεις

Σημαντικές αποφάσεις στην Γενική Συνέλευση του ΤΟΕΒ Ταυρωπού


Το περασμένο Σάββατο 4 Μαρτίου διεξήχθη η ετήσια Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων του ΤΟΕΒ Ταυρωπού Καρδίτσας με τη συμμετοχή των αντιπροσώπων από τα 16 Αγροκτήματα που τελούν υπό τη δικαιοδοσία του οργανισμού. Ο πρόεδρος του οργανισμού Κ. Μαρκινός Αθανάσιος και τα μέλη του Δ.Σ. παρουσίασαν στη Γενική Συνέλευση, τα πεπραγμένα της διοίκησης του τελευταίου τετραμήνου του έτους και έθεσαν τις προτεραιότητες και τους στόχους για το μέλλον του οργανισμού και τις κατευθυντήριες γραμμές για τη νέα αρδευτική περίοδο. Πιο συγκεκριμένα, ενημερώθηκε το σώμα για τις κινήσεις που η νέα διοίκηση έκανε για τη διεκδίκηση της αντικατάστασης του Αρδευτικού δικτύου με ένα πιο σύγχρονο που να ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες των παραγωγών και στη συνέχεια δόθηκε και από τη Γ.Σ. ομόφωνα η σύμφωνη γνώμη για την εντατικοποίηση όλων των ενεργειών προς την κατεύθυνση αυτή το αμέσως προσεχές διάστημα. Παράλληλα, αναλύθηκαν όλες οι ενέργειες που έγιναν το τελευταίο τετράμηνο του χρόνου για τον περιορισμό των δαπανών, την οργάνωση των διαδικασιών και το παραγόμενο έργο της νέας διοίκησης.

Παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα στοιχεία και οι αναλυτικοί πίνακες και τα διαγράμματα που πιστοποιούν τη βελτίωση των μεγεθών. Τα χρηματικά διαθέσιμα την 31/12/2016 ανήλθαν σε 501.552,55 Ευρώ και αποτελεί την καλύτερη χρηματική θέση που έχει καταγραφεί διαχρονικά για τον οργανισμό.

Παρουσιάσθηκαν αναλυτικά και εγκρίθηκαν ο απολογισμός, τα αποτελέσματα χρήσης του 2016 και ο προϋπολογισμός του 2017.

Αποφασίστηκε επίσης ομόφωνα, η διατήρηση των τελών στα ίδια επίπεδα για τη νέα αρδευτική περίοδο (4 Ευρώ/στρέμμα στραγγιστικά και 4 Ευρώ/στρέμμα αρδευτικά).

Η ΓΣ ενέκρινε την απόφαση του ΔΣ του ΤΟΕΒ για την μη επιβολή της προσαύξησης του 10% για τα τέλη του 2016 που θα εξοφληθούν μέχρι την 31/3/2017, δεχόμενη την τεκμηρίωση της ύπαρξης κακών καιρικών συνθηκών και καθυστερήσεων τόσο στη συλλογή και στην παράδοση των προϊόντων από τα μέλη-παραγωγούς, όσο και στην εξόφλησή τους από τους εμπόρους.

Για τη νέα περίοδο η νέα διοίκηση πρότεινε και το σώμα απεδέχθη την εξόφληση των αρδευτικών και στραγγιστικών τελών του 2017 εντός του έτους και μέχρι την 31/12/2017 μετά το πέρας της οποίας θα επιβάλλεται η προσαύξηση του 10% σύμφωνα με το καταστατικό του οργανισμού. Για δε όσους παραγωγούς εξοφλήσουν το σύνολο ή μέρος των τελών του 2017 πριν την 30/6/2017 θα τυγχάνουν έκπτωσης 5% επί του πληρωτέου ποσού.

Επίσης το νέο Δ.Σ. πρότεινε και το σώμα της Γ.Σ. απεδέχθη ομόφωνα την έναρξη της ισχύος ενός ενιαίου κανόνα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των μελών που θα ισχύσει για όλους και θα στηριχθεί σε 5 ισόποσες δόσεις της όποιας ληξιπρόθεσμης οφειλής. Το ποσό της κάθε δόσης θα ανέρχεται στο 20% της οφειλής και θα πρέπει να καταβάλλεται ως εξής:

(1η δόση) Το 20% μέχρι 1/4/2017

(2η δόση) Το 20% μέχρι 20/11/2017

(3η δόση) Το 20% μέχρι 1/4/2018

(4η δόση) Το 20% μέχρι 20/11/2018

(5η δόση) Το 20% μέχρι 1/4/2019

Στις περιπτώσεις που παρ’ όλες τις ανωτέρω διευκολύνσεις κάποια μέλη δεν ανταποκριθούν και συνεχίσουν να δείχνουν αμέλεια και αδιαφορία, η Γ.Σ. αποφάσισε να προχωρά ο οργανισμός στη βεβαίωση των ληξιπρόθεσμων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. προς είσπραξη αλλά και να χρησιμοποιήσει και όποιο άλλο πρόσφορο τρόπο για το σκοπό αυτό.

Παράλληλα, δόθηκε ομόφωνα η σύμφωνη γνώμη του σώματος για την αντικατάσταση του κινητού μηχανολογικού εξοπλισμού του οργανισμού έως του ύψους των 70.000 Ευρώ, διότι ο υφιστάμενος χαρακτηρίζεται από μεγάλη παλαιότητα, βραδύτητα και χαμηλή αξιοπιστία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού με την ανάληψη των καθηκόντων του έλαβε την απόφαση να μην αμείβεται κανένα μέλος του και να καταργηθεί η αμοιβή του προέδρου. Στο πλαίσιο αυτό, το σώμα ενέκρινε την πρόταση του Προέδρου που εισηγήθηκε την κατάργηση της ημερήσιας αποζημίωσης συμμετοχής των αντιπροσώπων στη ΓΣ, με το σκεπτικό ότι η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων δεν πρέπει να έχει οικονομικό κίνητρο, διότι αφορά τη βελτίωση της λειτουργίας του οργανισμού και αφορά την καθημερινότητα και τις συνθήκες εργασίας όλων των μελών. Η σύγκλιση της κάθε Γ.Σ. στοιχίζει σήμερα στον οργανισμό 3.500 Ευρώ περίπου, ποσό πολύτιμο που θα χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση του αποστραγγιστικού και αρδευτικού δικτύου.

Τέλος παρουσιάσθηκε αναλυτικά πρόταση ιδιωτικής εταιρείας για την δημιουργία υδροηλεκτρικού έργου στην περιοχή δικαιοδοσίας του ΤΟΕΒ Ταυρωπού, για την οποία αποφασίσθηκε ομόφωνα η αναβολή της με βάση τα δεδομένα που προσκομίστηκαν.

Παρουσιάζοντας τα ανωτέρω, ο κ. Πρόεδρος επισήμανε ότι η νέα διοίκηση του ΤΟΕΒ Ταυρωπού θέλει να σταθεί αρωγός και δίπλα στους παραγωγούς μέλη του οργανισμού που προσπαθούν και αγωνίζονται καθημερινά για την παραγωγή τους απέναντι στις δύσκολες συνθήκες της εποχής. Συνέχισε λέγοντας ότι το νέο Δ.Σ. προτίθεται να μην τους στερήσει το αρδευτικό νερό που είναι απαραίτητο για να παράξουν τα προϊόντα τους, ώστε να μπορέσουν να σταθούν όρθιοι απέναντι στις υποχρεώσεις τους, αρκεί να είναι συνεπείς στη σχέση τους και στα συμφωνηθέντα με τον οργανισμό και στους κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία του.

 

Προηγούμενο άρθρο Ασημίνα Σκόνδρα: Οι γυναίκες ζητούν και πάλι «ψωμί και τριαντάφυλλα»
Επόμενο άρθρο Πρόταση-Κάλεσμα της Λαϊκής Αντίστασης Καρδίτσας