Ειδήσεις

Στη Ρώμη με το Erasmus το 1ο ΕΠΑΛ Μουζακίου


Το  1Ο ΕΠΑΛ Μουζακίου σχεδίασε και υλοποίησε τον Αύγουστο 2018 πρόγραμμα  Erasmus+ με τίτλο  “Evaluation and quality in technical – vocational education” και κωδικό 2017-1-EL01-KA102-035710.Το πρόγραμμα είχε διάρκεια από τις 19/08/2018 μέχρι  και 01/09/2018 και υλοποιήθηκε στη Ρώμη, με εταίρο τον οργανισμό CO.EUR (European Consulting and Training Association).

Οι 10 συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί, από διαφορετικά επαγγελματικά σχολεία του νομού Καρδίτσας, επιμορφώθηκαν σε ζητήματα αξιολόγησης και ποιότητας της τεχνικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης και ενσωμάτωσης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σχολείο. Επίσης,  έγινε λεπτομερής παρουσίαση του ιταλικού εκπαιδευτικού συστήματος, των μεθόδων αξιολόγησης καθώς και  καλών εκπαιδευτικών πρακτικών. Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε μέσα από σεμινάρια από ειδικούς και τεχνικές επισκέψεις σε σχολεία της Ρώμης.

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η επαγγελματική εξέλιξη των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και η μεταφορά καινοτόμων πρακτικών στο πλαίσιο της ενωμένης Ευρώπης καθώς και η διάχυση των γνώσεων στην εκπαιδευτική κοινότητα και στην τοπική κοινωνία.

Τα  προγράμματα  Erasmus+  χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. και Εθνική Μονάδα Συντονισμού για την Ελλάδα είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Προηγούμενο άρθρο Β. Τσιάκος: Συνεχίζουμε τις παρεμβάσεις συντήρησης στο οδικό δίκτυο
Επόμενο άρθρο Bόλτα με ποδήλατο σε βιομηχανικά μνημεία