Ειδήσεις

Στο Προάστιο θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Παλαμά


Συνεδριάζει τη Μ. Τρίτη 26 Απριλίου στο Προάστιο και ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Παλαμά για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.-Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Παλαμά [Α΄ Τρίμηνο].
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιάσων Τσιρώνης

2.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016 και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιάσων Τσιρώνης

3.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιάσων Τσιρώνης

4.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιάσων Τσιρώνης

5.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016 και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιάσων Τσιρώνης

6.-Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Παλαμά.
Εισηγητής Δήμαρχος

7.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί  συμμετοχής του Δήμου Παλαμά στο Σχέδιο Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης μέσω του LEADER με τη πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων της Π. Ε. Καρδίτσας.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

8.-Ανάκληση της υπ΄ αριθμ.: 111 / 2015 Α.Δ.Σ. και εκ νέου έγκριση Κανονισμού Άρδευσης του Δήμου Παλαμά.
Εισηγητής Δήμαρχος

9.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του Έργου: «Αξιοποίηση Δημοτικού Κτιρίου για Έκθεση Ιστορικού και Λαογραφικού Υλικού».
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

10.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης προμηθειών – εργασιών – υπηρεσιών – έργων για το έτος 2016 και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών – μελετών».
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

11.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε  αίτημα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

12.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης έργων στη ΔΕΔΔΗΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

13.-Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ.: 34 / 2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ν.Π.Δ.Δ. – Δημοτικός Οργανισμός, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής Παλαμά (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.).
Εισηγητής Δ. Σ. κ. Άρης Τσίρας

14.-Αποδοχή κατανομή – απόδοση ποσού 49.530,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολείων του Δήμου Παλαμά.
Εισηγητής Δ. Σ. κ. Αριστοτέλης Χατζής

15.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Δημητρίου Σωτηρόπουλου του Σωτηρίου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

16.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της κας Ελευθερίας Καλαμάκη του Ευαγγέλλου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

17.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Ιωάννη Παλούκη του Βασιλείου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

 

Προηγούμενο άρθρο Ποτάμι Καρδίτσας : Άδικη στοχοποίηση των φοροτεχνικών
Επόμενο άρθρο Πρόσληψη 13 Υδρονομέων στο Δ. Καρδίτσας - Από 25 Απριλίου οι αιτήσεις