Ειδήσεις

Συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εράσμους


Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, πρωτοπορώντας πανελλαδικά, συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ για την επιμόρφωση υπαλλήλων της, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο κινητικότητας που υπέβαλε με θέμα: «Επιμόρφωση γεωπόνων σε θέματα φυτοπροστασίας, φυτοϋγειονομικών – ποιοτικών ελέγχων, προστασίας περιβάλλοντος και γεωργικών φαρμάκων».

Το πρόγραμμα αφορά στην εκπαίδευση γεωπόνων του τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας σε θέματα σχετικά με τα αντικείμενα αρμοδιότητάς τους.

Κατά την περίοδο 1 – 7 Οκτωβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε ο πρώτος εκπαιδευτικός κύκλος με την επίσκεψη των Γεωπόνων – Φυτοϋγειονομικών Ελεγκτών, Αναστασίας Σταματοπούλου και Βασιλικής Τσιάχα στη Βαλένθια της Ισπανίας, ενώ είναι προγραμματισμένοι 4 ακόμη κύκλοι.

Κατά την παραμονή τους στη Βαλένθια πραγματοποίησαν επισκέψεις κατάρτισης σε δημόσια ιδρύματα και ιδιωτικές εταιρίες, όπου συναντήθηκαν με εκπροσώπους τους και ενημερώθηκαν για θέματα σχετικά με τη φυτοπροστασία σημαντικών καλλιεργειών, τη μετασυλλεκτική μεταχείριση φρούτων και λαχανικών, στην προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας και τη βιολογική γεωργία.

Επισκέφτηκαν το Mediterranean Agroforestal Institute, που αποτελεί τμήμα του Πολυτεχνείου της Βαλένθια (Polytechnic University of Valencia) όπου ενημερώθηκαν από τον Πρύτανη κ. Manuel Agusti Foufria για τις δραστηριότητες του ιδρύματος, για τις έρευνες στον τομέα των δενδρωδών καλλιεργειών και ιδιαίτερα για τις μελέτες πάνω στην παρθενοκαρπία των εσπεριδοειδών.

Ακολούθησαν επισκέψεις στις εταιρίες Industrias Afrasa S.A. και Fomesa Fruitech που ασχολούνται με την παραγωγή προϊόντων φυτοπροστασίας που εφαρμόζονται τόσο στον αγρό, όσο και μετασυλλεκτικά και στον οργανισμό πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων CAECV όπου η εκπρόσωπος κ. Laoura Otero ενημέρωσε για τις δραστηριότητες του οργανισμού που περιλαμβάνουν τον έλεγχο, την πιστοποίηση, την εκπροσώπηση και την προστασία των βιολογικών προϊόντων. Οι συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στους παραπάνω οργανισμούς συνέβαλαν στη βελτίωση των γνώσεών τους σε θέματα σχετικά με τη φυτοπροστασία, τη μετασυλλεκτική μεταχείριση φρούτων και λαχανικών που είναι πολύ σημαντική για τον τομέα των εξαγωγών και την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της παραγωγής προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η επίσκεψη στο Ινστιτούτο COMAV που ασχολείται με τη διατήρηση, την παραλλακτικότητα και τη βελτίωση των παραδοσιακών ποικιλιών λαχανοκομικών φυτών.  Στο Ινστιτούτο εδράζει η τράπεζα γενετικού υλικού του Πολυτεχνείου της Βαλένθια, όπου διατηρούνται περισσότερα από 15.000 δείγματα ειδών λαχανικών στα οποία συμπεριλαμβάνονται τοπικές ισπανικές ποικιλίες και άγρια είδη.

Στην Υπηρεσία Φυτοπροστασίας του Υπουργείου Γεωργίας της Περιφέρειας της Βαλένθια (Ministry of Agriculture, Fisheries, Food and Water of the Valencian Region) ξεναγήθηκαν από τον εκπρόσωπο κ. Josep Sarrio Bono στα εργαστήρια εντομολογίας του ιδρύματος, όπου εξετάζονται δείγματα για ταυτοποίηση εντόμων και πραγματοποιείται αναπαραγωγή ωφέλιμων εντόμων για βιολογική αντιμετώπιση επιβλαβών οργανισμών σε διάφορες καλλιέργειες. Τα αναπαραγόμενα έντομα εξαπολύονται στις καλλιέργειες όπου εγκαθίστανται και καταπολεμούν τους εντομολογικούς εχθρούς των καλλιεργειών. Στο πλαίσιο της επίσκεψης αυτής αποκτήθηκαν σημαντικές γνώσεις σχετικές με την μέθοδο εξαπόλυσης ωφελίμων εντόμων για την αντιμετώπιση εχθρών των καλλιεργειών, που αποτελεί μία από τις μεθόδους ολοκληρωμένης καταπολέμησης και είναι  αποτελεσματική ιδιαίτερα στις ελεγχόμενες συνθήκες των θερμοκηπίων. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη μέθοδο, ήδη από το 2013, η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Πυργετού πραγματοποίησε εξαπόλυση του παρασιτοειδούς Neodryinus typhlocybae για την αντιμετώπιση του φυτοφάγου εντόμου Metcalfa pruinosa που προσβάλει μεταξύ άλλων την καλλιέργεια του ακτινιδίου.

Ακολούθησε ενημέρωση στο Ινστιτούτο αγροτικής έρευνας της Βαλένθια (IVIA), που χρηματοδοτείται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους και ασχολείται με ερευνητικά προγράμματα. Αποτελεί το επίσημο εργαστήριο της  Περιφέρειας της Βαλένθια, στο οποίο εξετάζονται δείγματα φυτικών προϊόντων για υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων, καθώς επίσης και δείγματα φυτών για αναγνώριση εντομολογικών προσβολών. Οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων των Περιφερειών ασχολούνται με τις δειγματοληψίες φυτικών προϊόντων τόσο για έλεγχο υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων όσο και για αναγνώριση ασθενειών και εντομολογικών προσβολών. Η επαφή με τους ερευνητές του IVIA βελτίωσε τις γνώσεις και τις δεξιότητες των συναδέλφων πάνω στα συγκεκριμένα αντικείμενα.

Τέλος το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη στο Πολυτεχνείο της Βαλένθια (Polytechnic University of Valencia), όπου πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση με τον Dr. Josep Armengol ο οποίος ασχολείται με την έρευνα στον φυτοπαθολογικό τομέα (μύκητες, βακτήρια, ιοί).

Κατά την παραμονή τους στην Ισπανία βελτιώθηκε η γλωσσική τους ικανότητα στην Αγγλική γλώσσα και δημιουργήθηκαν επαφές και δίοδοι συνεργασίας με Ισπανούς συναδέλφους. Σε όλους τους παραπάνω φορείς πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για τα ιδιαίτερα αγροτουριστικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και δόθηκε σχετικό πληροφοριακό υλικό που έχει εκδώσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας, συμβάλλοντας στην ανάδειξη της περιοχής και των προϊόντων της.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Ιερά Πανήγυρις των Οσίων Ιακώβου και Πορφυρίου
Επόμενο άρθρο Δύο αναμετρήσεις εντός για τον ΣΠΑΚ αυτό το Σαββατοκύριακο