- KARDITSA NEWS - https://www.karditsanews.gr -

Συμπεράσματα του 14ου Συνεδρίου Αργιθεατών

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αργιθεάτικων Συλλόγων (Π.Ο.Α.Σ.) διοργάνωσε το 14ο Συνέδριο Αργιθεατών στα Βραγκιανά Αργιθέας στις 11 και 12 Αυγούστου 2017 και το οποίο είναι συνέχεια των ιστορικών Παναργιθεάτικων Συνεδρίων.

Σε αυτό, εκτός από τους συνέδρους που εκπροσώπησαν τους συλλόγους–μέλη της Π.Ο.Α.Σ. και λοιπούς συλλόγους με αναφορά ή τόπο δράσης την Αργιθέα, μετείχαν εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, της Περιφέρειας Θεσσαλίας–Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, του Δήμου Αργιθέας, γειτονικών Δήμων, «φιλικών» συλλόγων και ομοσπονδιών, ιερείςτης Αργιθέας, ενώ οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν παρουσία μεγάλης μερίδας Αργιθεατών από κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Το 14ο Συνέδριο Αργιθεατών έφερε ως ταυτότητα την εξής: «Συνέδριο πολιτιστικής ανάδειξης με αναπτυξιακή κατεύθυνση». Ως σύνθημα είχε το ακόλουθο: «14ο Συνέδριο Αργιθεατών – “Γέφυρα” με το Αύριο!».

Στους στόχους της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου περιλαμβάνονταν η κατάθεση προτάσεων για την αναπτυξιακή προοπτική και την πολιτιστική ανάδειξη της Αργιθέας, όπως και η καταγραφή των υφιστάμενων προβλημάτων, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με τον «απεγκλωβισμό» της περιοχής από το περιθώριο, στο οποίο τέθηκε τα τελευταία πολλά χρόνια.

Οι διήμερες εργασίες κατέδειξαν την ανάγκη συνέχειας των ενεργειών κατά της αδιαφορίας που βιώνει –εκ μέρους της Πολιτείας- η περιοχή και την ένταση του αγώνα για τη διεκδίκηση όσων οφείλονται στην Αργιθέα.

Η εγκατάλειψη των τελευταίων ετών και η έλλειψη σχεδίου για την «επόμενη ημέρα», σε συνδυασμό με τη βαριά οικονομική κρίση των επτά προηγούμενων χρόνων, δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού στους Αργιθεάτες, οι οποίοι δεσμεύτηκαν για ενεργότερη διεκδίκηση των ευκαιριών που δικαιούται η περιοχή μας.

Μέσα από τις γόνιμες διαβουλεύσεις διαπιστώθηκε:

  1. Η αδιάρρηκτη και συνεχής ενότητα των Αργιθεατών, που πηγάζει από την αγάπη για τον τόπο τους.
  2. Η ανάγκη να τεθεί η Αργιθέα σε καθεστώς αναβαθμισμένης μέριμνας, με στόχο την ενίσχυση της στήριξης (υλικής – χρηματοδοτικής) που λαμβάνει.

Επίσης, με βάση τις ειδικές –κατά θέμα- εισηγήσεις, υιοθετούνται:

  1. Οι προτάσεις που κατατέθηκαν από τον ειδικό εισηγητή Δημήτρη Χρ. Τσουκαλά (πρώην Πρόεδρος Κοινότητας Ανάβρας Μαγνησίας, Πρόεδρος Εθελοντικής Οργάνωσης ΑΝΑΒΡΑ-ΖΩ) που τοποθετήθηκε επί του θέματος «Τοπική Αυτοδιοίκηση και Ανάπτυξη». Στις προτάσεις του κ. Τσουκαλά περιλαμβάνονται οι εξής:

α. Η καταγραφή και η ιεράρχηση των προβλημάτων της περιοχής, μέσα από διαβούλευση φορέων και απλών κατοίκων. Η αναζήτηση βέλτιστων πρακτικών.

β. Η –με ευθύνη της δημοτικής Αρχής- στήριξη νέων αγροτών-κτηνοτρόφων που είτε παραμένουν στον τόπο είτε επιθυμούν να επιστρέψουν σε αυτόν.Εύρεση και εκμετάλλευση σχετικών χρηματοδοτικών εργαλείων.

γ. Ο –με ευθύνη αρμοδίων φορέων- συντονισμός των ενδιαφερομένωνγια την καθετοποίηση της παραγωγής κτηνοτροφικών προϊόντων, η συνεργασία για την απόκτηση νέων-σύγχρονων μέσων παραγωγής και προώθησης.

δ. Η παροχή εκτάσεων και ακινήτων του Δήμου (ενοικίαση, παραχώρηση) για εκμετάλλευση από ντόπιους ιδιώτες ή για ίδρυση κοινωνικών μονάδων.

ε. Η παροχή διευκολύνσεων (οικία, οικονομικό βοήθημα, μέσα μετακίνησης κ.ά.) από μέρους του Δήμου σε γιατρούς, δασκάλους και άλλους δημόσιους λειτουργούς που θα εργαστούν στην περιοχή.

στ. Η προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος, η δημιουργία μικρών υδροηλεκτρικών έργων (μέσω των οποίων μπορούν να εισρεύσουν έσοδα στις μικρές κοινότητες).

2.Οι προτάσεις που κατατέθηκαν από τον ειδικό εισηγητήΠαναγιώτη Γ. Γούλα (Πρόεδρος ΑΤΕΙ Θεσσαλίας, Καθηγητής Τεχνολόγων Γεωπόνων), που τοποθετήθηκε επί του θέματος της «Ανάπτυξης της Αργιθέας». Στις προτάσεις του κ. Γούλα περιλαμβάνονται οι εξής:

α. Η σύνταξη ενός Τοπικού Αναπτυξιακού Προγράμματος, καταγράφονταςτην υπάρχουσα κατάσταση σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Αργιθέας, τις προτάσεις του Δήμου Αργιθέας και των λοιπών φορέων προς την κατεύθυνση αυτή, τα υπάρχοντα προγράμματαΕΣΠΑ, Leader, ΟΠΑΑΧ, Σχέδια Βελτίωσης και νέων Αγροτών και ό,τι άλλο σχετικό καιπαραπλήσιο υπάρχει από πλευράς Κράτους, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Υπουργείων.

β. Η σύσταση 7μελούς Επιστημονικής Επιτροπής, αποτελούμενη από εκπρόσωπο του Δήμου Αργιθέας και επιστήμονες που γνωρίζουν και έχουν εμπειρία από αναπτυξιακάπρογράμματα. Η Επιτροπή θα αναλάβει την υποχρέωση να συντάξει μία αναγνωριστική μελέτη για την ανάπτυξη της Αργιθέας σε σύντομοχρονικό διάστημα.

γ. Η ενίσχυση της κτηνοτροφική παραγωγής της περιοχής με βελτίωση σταβλικών εγκαταστάσεων, βελτιωμένογενετικό υλικό, πρόληψη ασθενειών των ζώων και πιστοποίηση των προϊόντων από κρατικό φορέα.

δ. Η εκτροφή θηραμάτων, όπως αγριογούρουνο, ζαρκάδι, ελάφι και λαγό, δραστηριότητα που μπορεί να φέρει υψηλά εισοδήματα.

ε. Η «επένδυση» σε τομείς όπως η εκτροφή πέστροφας, η μελισσοκομία, η φύτευση αρωματικών φυτών και φαρμακευτικών βοτάνων.

στ. Η συνεργασία με το ΤΕΙ Θεσσαλίας για την ενημέρωση όσων ασχολούνται ή ενδιαφέρονται να επενδύσουν στον πρωτογενή τομέα.

 

  1. Οι προτάσειςτης Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αργιθεάτικων Συλλόγων, σε εισήγηση που παρουσιάστηκε από τον Ανδρέα Β. Στεργίου, Γενικό Γραμματέα της Π.Ο.Α.Σ., πρόεδρο Συλλόγου Στεφανιωτών και η οποία είχε θέμα: «Το πολιτιστικό υπόβαθρο και το ανθρώπινο δυναμικό της Αργιθέας ως δυναμικοί πυλώνες ανάδειξης και εξωστρέφειας της περιοχής». Στις προτάσεις της Π.Ο.Α.Σ. περιλαμβάνονται οι εξής:

α. Η υιοθέτηση στρατηγικής ανάπτυξης και εξωστρέφειας της Αργιθέας με βασικό πυλώνα το πολιτιστικό απόθεμα.

β. Η καθιέρωση της περιοχής ως πολυπολιτιστικής εστίας, με ανάδειξη των μνημείων της.

γ. Η συνδυαστική αξιοποίηση της πολιτιστικής με τη φυσική κληρονομιά.

δ. Η επένδυση στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού (προσκυνηματικός, αγροτουρισμός, βιωματικός, γαστρονομικός, ιστορικός, φυσιολατρικός).

ε. Η ενεργοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού των Αργιθεατών, εντός και εκτός Αργιθέας.

  1. Οι προτάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής Νεολαίας (Σ.Ε.Ν.) της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αργιθεάτικων Συλλόγων, σε εισήγηση που παρουσιάστηκε από την Βερονίκη Χ. Τσιτσώνη, Γενική Γραμματέα της Σ.Ε.Ν. και η οποία είχε θέμα: «Η πολιτιστική ταυτότητα της Αργιθέας ως παρακαταθήκη για το μέλλον». Στις προτάσεις της Σ.Ε.Ν. της Π.Ο.Α.Σ. περιλαμβάνονται οι εξής:

α. Η καταγραφή της πλούσια ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς για τη διάσωσή τους.

β. Η ανάδειξη των χαρακτηριστικών της Αργιθέας.

 

  1. Οι προτάσεις που κατατέθηκαν από συνέδρους – επίσημους προσκεκλημένους για:

α. Την αξιοποίηση, μεταποίηση και προώθηση τοπικών προϊόντων (Παναγιώτα Βράντζα, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Καρδίτσας).

β. Τη διεκδίκηση της κατασκευής της οδικής σήραγγας Τυμπάνου με βάση υπάρχουσα μελέτη, την ολοκλήρωση του Υδροηλεκτρικού Φράγματος Συκιάς και την ανάδειξη του φυσικού πλούτου της Αργιθέας (Γιώργος Κωτσός, Δήμαρχος Μουζακίου, Πρόεδρος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων – ΠΕΔ Θεσσαλίας).

γ. Τη μετατροπή της Κοιλάδας του Αχελώου σε περιοχή επενδυτικών δραστηριοτήτων και τη Διασύνδεση των Ιερών Μονών Σέλτσου – Μεταμόρφωσης Βραγκιανών – Σπηλιάς Στεφανιάδας (Δημήτρης Παπακώστας, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργιθέας).

δ. Την ενεργοποίηση του Πιλοτικού Σχεδίου Ανάπτυξης Αργιθέας (Γιώργος Χασιώτης, επικεφαλής Δημοτικής Αντιπολίτευσης Δήμου Αργιθέας και Θανάσης Οικονόμου, πρώην Δήμαρχος Αχελώου Αργιθέας).

ε. Τη δημιουργία συνεταιρισμών κτηνοτρόφων Αργιθέας (πατέρας Νεκτάριος, Ηγούμενος Ι.Μ. Σπηλιάς – Αργιθέα).

στ. Την ανασύσταση – επαναλειτουργία απαραίτητων υπηρεσιών, όπως δημόσια ιατρεία, αστυνομικά τμήματα, σχολεία, λοιπές δημόσιες υπηρεσίες (Δημήτρης Τσίνας, πρώην πρόεδρος Κοινότητας Βραγκιανών Αργιθέας).

 

  1. Οι προτάσεις που κατατέθηκαν από συνέδρους, μέσω τοποθέτησης ή κατάθεσης ψηφίσματος, για:

α. Την ολοκλήρωση του φράγματος και του υδροηλεκτρικού έργου (ΔΕΗ) στη Συκιά. Την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Την παροχή αντισταθμιστικών ωφελημάτων σε όσους ζημιώθηκαν, καθώς και στην τοπική κοινωνία μετά την έναρξη λειτουργίας του έργου.

β. Την ολοκλήρωση οδικών έργων: Βελτίωση δικτύου Αργιθέας, εσωτερική διασύνδεση Δήμου. Αναβάθμιση οδικού άξονα Καρδίτσας – Άρτας. Ολοκλήρωση οδικών αξόνων Ανθηρού – Καρυάς – Κουμπουριανών, Ι.Μ. Σπηλιάς – Καρφί – Βραγκιανά, Βραγκιανά – όρια Ευρυτανίας (Φελίκι), Νεοχώρια Βραγκιανών – Ι.Μ. Μεταμορφώσεως Σωτήρος (Βραγκιανών) και Σταυρός Βραγκιανών – Παναγία Επισκοπή Βραγκιανών.

γ. Τη συντήρηση ή και αναστήλωση των Ιερών Μονών, των πέτρινων γεφυριών και των αρχαιολογικών χώρων Αργιθέας. Τη βελτίωση στις οδούς πρόσβασης στα άνω μνημεία και την ανάδειξη – προβολή τους.

δ.Την αναστήλωση της ιστορικής γέφυρας Κοράκου.

ε. Την ανάδειξη και προστασία των δασώνμε την προώθηση σχετικών δράσεων (περιβαλλοντικές εργασίες, κατασκηνωτικά προγράμματα, κ.λπ.).

στ. Την ανάδειξη και προβολή της Κοιλάδας του Αχελώου, μέσα από τη δρομολόγηση σειράς έργων (πρόσβασης και δημιουργίας κατάλληλων χώρων για τους επισκέπτες) και εκδηλώσεων.

ζ. Την ανακήρυξη της Αργιθέας ως περιοχής προτύπου για την Θεσσαλία, στην οποία θα προωθηθούν συγκεκριμένα έργα αναβάθμισης των δυνατοτήτων της.

η. Την ανάπτυξη σύγχρονων πρακτικών ως προς την καθημερινότητα των πολιτών (e-υγεία, e-εκπαίδευση, κ.ά.).

θ. Την -κατά τόπους και κατά κλάδους- ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την ύπαρξη χρηματοδοτικών εργαλείων, καθώς και της προετοιμασίας για τη διεκδίκησή τους, για την αξιοποίηση των σχετικών πόρων από τους επαγγελματίες – παραγωγούς της Αργιθέας.

ι. Τη συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα (Θεσσαλίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, κ.λπ.) για την προώθηση βέλτιστων πρακτικών σε σειρά τομέων απασχόλησης του ντόπιου πληθυσμού. Την ενημέρωση για νέες/κερδοφόρες καλλιέργειες.

κ. Τη δημιουργία και υποστήριξη γυναικείων συνεταιρισμών, από μόνιμες κατοίκους της Αργιθέας, για την ανάδειξη και προώθηση των τοπικών προϊόντων, όπως και την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

κα. Τη διεκδίκηση επέκτασης των οπτικών ινών για γρήγορο ίντερνετ σε όλες τις περιοχές της Αργιθέας. Την εκπαίδευση των ενδιαφερομένων κατοίκων στις νέες τεχνολογίες.

 

Τέλος, το 14ο Συνέδριο Αργιθεατών:

 

Εκ μέρους του Σώματος του 14ου Συνεδρίου

 

 

Ο πρόεδρος του Συνεδρίου Η γραμματέας του Συνεδρίου

 

 

Κωνσταντίνος Θ. Αγόρης Αρσενία Κ. Στάθη