Ειδήσεις

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ, στις  17-6 -2016  ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    και ώρα    15:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα:  1ο 7η Τροποποίηση πρ/σμού   του Δήμου οικονομικού  έτους 2016 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα:  2ο Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων – εργασιών –  προμηθειών    για το οικονομικό έτος 2016.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα:  3ο ‘Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας μεταφορικών μέσων πρ/σμού 65.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος
Θέμα:  4ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας μεταφορικών μέσων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος
Θέμα:  5ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου           « Επιχορήγηση Δ. Αχελώου Ν. Καρδίτσας για το έργο Αθλητικό κέντρο Καταφυλλίου – Β΄ εργολαβία Δήμου Αχελώου – (Α.Μ. 256/2010)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  6ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  (μετά την επιστροφή της υπ’ αριθ. 135/2014  Α.Δ.Σ. από την Α.Δ.Θ.ΣΤ.Ε. με το υπ΄αρ. πρωτ. 5428/59916/26-5-2015 έγγραφο)

-Διατήρηση του ΝΠΔΔ με την επωνυμία « Ιστορικό – Εκκλησιαστικό και Λαογραφικό Μουσείο Ανθηρού».

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Σέμπρος Απόστολος
Θέμα:  7ο Συζήτηση και λήψη απόφαση για υπογραφή σύμβασης απευθείας ανάθεσης  για το έργο «Σχέδιο ανάδειξης πεζοπορικών μονοπατιών στην Αργιθέα».
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος
Θέμα:  8ο Συζήτηση και λήψη απόφαση για την διοργάνωση Πολιτιστικών – αθλητικών εκδηλώσεων στον Δήμο 2016.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος  – Αντιδήμαρχος κ. Αρκούδα Στυλιανή
Θέμα:  9ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για  την εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητής   στο 4Μ Προηγμένα συστήματα τεχνικού λογισμικού για το έτος 2016 και την προμήθεια πλήρης πακέτο ERGA κατασκευαστικό.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα: 10ο Τροποποίηση την αριθ. 125/2014 Α.Δ.Σ. με θέμα «  Έγκριση συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας  (Δημάρχου – Αντιδημάρχων)- όριο τελών».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα: 11ο Κατάρτιση και Ψήφιση κανονισμού καθαριότητας δήμου Αργιθέας
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα: 12ο Κατάρτιση και Ψήφιση κανονισμού ύδρευσης δήμου Αργιθέας
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

 

 

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Εκκλησιαστικά νέα
Επόμενο άρθρο Τρεις συλλήψεις για κλοπή από κατάστημα