Ειδήσεις

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό  στις   12-5-2017  ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα    15:30 μ.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 Θέμα:  1ο 4η Τροποποίηση πρ/σμού   του Δήμου οικονομικού  έτους 2017 – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος
Θέμα:  2ο Αποδοχή πίστωση 25.600,00€ για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2017.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος
Θέμα:  3ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού τρόπου εκτέλεσης εργασιών, προμηθειών, έργων, μελετών  για το οικονομικό έτος 2017.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος
Θέμα:  4ο ΣΥΖΉΤΗΣΗ και λήψη απόφασης για την Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης βοσκότοπου στη θέση «Τσομπρέλο» της Τ.Κ Λεοντίτου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος
Θέμα:  5ο Αποδοχή  και κατανομή πίστωσης  6.390,00 € και απόδοση  στην Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων έτους 2017 ( Β΄ Κατανομή).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος
Θέμα:  6ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού τρίμηνης διάρκειας για την κάλυψη έκτακτων αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας του Δήμου Αργιθέας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος
Θέμα:  7ο Συμμετοχή του Δήμου σε δίκτυο του άρθρου 101 Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη μορφή αστικής εταιρείας ΜΚΟ, υπό την επωνυμία « ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΝΔΟΥ» δ.τ. « ΔΙΚΤΥΟ ΠΙΝΔΟΣ».
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος
Θέμα:  8ο Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) Δήμου Αργιθέας.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος
Θέμα:  9ο Συμμετοχή η μη  του Δήμου Αργιθέας στην αγορά μερίδων της Ενεργειακής Συνεταιριστικής Εταιρίας Καρδίτσας.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος
Θέμα:  10ο Προγραμματική σύμβαση με Δήμο Καρδίτσας για την υλοποίηση έργου

« Κέντρο Κοινότητας» Δήμου Αργιθέας

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπακώστας Δημήτρης
Θέμα:  11ο Συζήτηση και λήψη απόφαση σχετικά με αίτηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Κατουσίου.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπακώστας Δημήτρης
Θέμα:  12ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής και οριστικής παραλαβής  έργων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος
Θέμα:  13ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Δ.Ε. Αργιθέας (Α.Μ.12/2016)»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος
Θέμα:  14ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  για το έργο “Αποκατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Ρώσση Τ.Κ.Πετρίλου της Δ.Ε. Ανατολικής Αργιθέας “,  εγγραφή στο Τεχνικό πρόγραμμα 2017, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης  του έργου και έγκριση αρίθμ. 8/2017 μελέτης
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

 

Προηγούμενο άρθρο Ιερό προσκύνημα Αγίου Οσιομάρτυρος Νικολάου του εν Βουναίνη
Επόμενο άρθρο Πανελλήνιες νίκες από την Κοντούλη στο Τραμπολίνο