Ειδήσεις

Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας


Την 13 η του μηνός Ιουλίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 19:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ,θα πραγματοποιηθεί η 11/2015 συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας με Θέματα :

1ο .Συζήτηση και λήψη απόφασης για  χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης( 7 αιτήσεις). Εισηγήτρια : Ευφροσύνη Αθανασίου

2ο . Συζήτηση & λήψη απόφασης για Άδεια χρήσης μουσικής (4 αιτήσεις) Εισηγήτρια :  Ευφροσύνη Αθανασίου

 

3ο. Συζήτηση & λήψη απόφασης για Άδεια  παράτασης του ωραρίου λειτουργίας μουσικής(4 αιτήσεις) Εισηγήτρια:   Ευφροσύνη Αθανασίου

 

4ο . Συζήτηση και λήψη γνωμοδότησης σχετικά με την  εκμίσθωση ή όχι του  Ι – 19, δημοτικού καταστήματος, της Δημοτικής Αγοράς, της Δ. Κ. Καρδίτσας του Δήμου Καρδίτσας Εισήγηση : Τμήμα Εσόδων

 

5ο. Συζήτηση & εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για καθορισμό τιμής μονάδας ιδιωτικής έκτασης  που δεν αφαιρέθηκε σε γη και μετατρέπεται σε χρηματική εισφορά.( ΦΥΣΕΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του  ΓΕΩΡ.) Εισήγηση : Γεώργ. Ζαρακότας

                                                                                      

6ο. Συζήτηση & εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για καθορισμό τιμής μονάδας ιδιωτικής έκτασης  που δεν αφαιρέθηκε σε γη και μετατρέπεται σε χρηματική εισφορά.( ΤΣΙΓΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του  ΘΩΜΑ.) Εισήγηση : Γεώργ. Ζαρακότας

7ο. Συζήτηση και γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σχετικά με την  μεταφορά της προτομής του Νικολάου Πλαστήρα. Εισήγηση : Κων/νος Ψημμένος

8ο . Συζήτηση & λήψη απόφασης επί  αιτήσεως της Τ.Ο της ΚΝΕ για την παραχώρηση κατά χρήση χώρου, πίσω από το κέντρο Παυσίλυπο για την πραγματοποίηση του 42ο φεστιβάλ ΚΝΕ ΟΔΗΓΗΤΗ, στις 10/9/2016.

 

 

Γραφείο Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας                                                                                                                                                           

    Αρτεσιανού 1   3ος οροφος 

  ΤHΛΕΦΩΝΟ 24413  50729

 

 

                                                                                                                       O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                                                                                 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

                                              

Προηγούμενο άρθρο Εκκλησιαστικά νέα
Επόμενο άρθρο Π. Βράντζα : Όταν η αλήθεια, η αξιοπρέπεια και η δεοντολογία θυσιάζονται στο βωμό των συμφερόντων