Ειδήσεις

Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας


Την 24η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη  και ώρα 18:00  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί η 13/2017 συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας με Θέματα :

1ο. Συζήτηση & λήψη απόφασης για Άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής(5 αιτήσεις). Εισηγήτρια : Ευφροσύνη Αθανασίου.

2ο. Συζήτηση & λήψη απόφασης για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης

3ο. Συζήτηση & λήψη γνωμοδότησης προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής που αφορά την κατάργηση ή μη έξι (6) θέσεων  κενωθέντων περιπτέρων  και αποξήλωση κουβουκλίων. Εισηγητής: Ράϊκος Απόστολος

4ο. Συζήτηση & λήψη γνωμοδότησης προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής που αφορά την διατήρηση ή μη, κενωθέντος περιπτέρου, επί των οδών Αβέρωφ και Μ.Αλεξάνδρου στη Δ.Κ Καρδίτσας. Εισηγητής: Ράϊκος Απόστολος

5ο. Συζήτηση & γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής που αφορά την κατάργηση θέσης στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ επί της Γακιοπούλου Ι αρ. 11.(πρώην Αζα) και χωροθέτηση μιας θέσης στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ επί της Αριστερής πλευράς της ιδίας οδού, πλησίον της διασταύρωσης με την οδό Άρνης. Εισηγητής: Δημητρίου Σταύρος.

6ο. Συζήτηση & γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής που αφορά την χωροθέτηση μιας θέσης στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ επί της Β. ΤΖΕΛΛΑ αρ. 55. Εισηγητής: Δημητρίου Σταύρος.

7ο. Συζήτηση και λήψη γνωμοδότησης σχετικά με την εκμίσθωση ή όχι του Κ-12, δημοτικού καταστήματος της Δημοτικής Λαχαναγοράς, της Δ. Κ. Καρδίτσας του Δήμου Καρδίτσας.

8ο. Συζήτηση και λήψη γνωμοδότησης σχετικά με την απευθείας  εκμίσθωση ή όχι του Κ-11, δημοτικού καταστήματος της Δημοτικής Λαχαναγοράς, της Δ. Κ. Καρδίτσας του Δήμου Καρδίτσας.

9ο. Συζήτηση και λήψη γνωμοδότησης που αφορά την μείωση ή μη, μισθώματος, του εκμισθωμένου καταστήματος Ι-11 στη Δημοτική Αγορά του Δήμου Καρδίτσας. (άρθρο 9 Ν. 4071/2012).

 

 

 

Γραφείο Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας                                                                                                                                                           

    Αρτεσιανού 1   3ος οροφος 

  ΤHΛΕΦΩΝΟ 24413  50729

 

 

                                                                                                                         O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

                                                                                                ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

                                              

Προηγούμενο άρθρο Κάλεσμα της ΠΑΣΕΒΕ σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις το Νοέμβρη
Επόμενο άρθρο Εκκλησιαστικά νέα