Ειδήσεις

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας


Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19), των υπ’ αρίθ. 18318/13-3-2020, 40/20930/31-3-2020 και 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίων του Υπ. Εσωτερικών, η οποία θα λάβει χώρα την  29 – 01 – 2021 ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 18:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

Θέμα:  1ο Εισήγηση για 1η υποχρεωτική τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2021.
Θέμα:  2ο Εισήγηση για 2η Τροποποίηση  προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2021, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.
Θέμα:  3ο Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης  Δ΄  τριμήνου 2020  για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2020
Θέμα:  4ο Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου:  «Αποκατάσταση οδού Χάρις (Κρανιά) –Βασιλάδες –Χαλκιόπουλο  Τ. Κ. Πετρίλου στη θέση ρέμα Λεύκας».
Θέμα:  5ο Χορήγηση  παράτασης εκτέλεσης της εργασίας:  «καθαρισμός δρόμων Δ. Ε. Αργιθέας».
Θέμα:  6ο Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών, ή εμφάνισης και διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19

 

 

Προηγούμενο άρθρο Άλλοι 175 εμβολιασμοί την Τρίτη στην Καρδίτσα – 2.245 ο συνολικός αριθμός
Επόμενο άρθρο Συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας για τα Άγραφα στο Δημαρχείο Καρδίτσας