Ειδήσεις

Συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Καρδίτσας


Την 27η  του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα  και ώρα 17:00    στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί η 14/2017 συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας με Θέματα:

1ο. Συζήτηση & λήψη απόφασης για Άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής(7αιτήσεις). Εισηγήτρια : Ευφροσύνη Αθανασίου.

2ο. Συζήτηση & εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για κοπή επικίνδυνου δενδρώδη θάμνου  στο 1ο Κοιμητήριο Καρδίτσας. Εισήγηση: Τμήμα Συντήρησης Χώρων Πρασίνου

3ο. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραχώρηση κατά χρήσης χώρου στην πλατεία Ν. Πλαστήρα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί εκδήλωση του φιλοζωικού Σωματείου «Διασώζω», απο  9/12/2017 έως 10/12/2017.

4ο. Συζήτηση και λήψη γνωμοδότησης προς την Οικονομική Επιτροπή & την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σχετικά με την παραχώρηση κατά χρήση χώρου στην πλατεία Ν. Πλαστήρα, προκειμένου να τοποθετηθούν ψυχαγωγικά παιχνίδια.

 

Γραφείο Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας                                                                                                                                                           

    Αρτεσιανού 1   3ος όροφος 

  ΤHΛΕΦΩΝΟ 24413  50729

 

 

                                                                                                                         O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

                                                                                                                                              ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

Προηγούμενο άρθρο Δωρεάν είσοδος και 13 δωρεάν δράσεις στον Μύλο των Ξωτικών
Επόμενο άρθρο Σάββατο απόγευμα στην Κοινοτική-Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλλιθήρου