Ειδήσεις

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας


Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας την  21/12/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019

Θέματα:

Θέμα:  1ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ( Ο.Π.Δ.) του Δήμου Αργιθέας για το οικον. έτος 2021.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος

Επίσης την  21/12/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 θα ακολουθήσει συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019

Θέμα:  1ο 12η  Τροποποίηση  προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2020, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
Θέμα:  2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  για αποδοχή  και κατανομή πίστωσης  5.330,00 € και απόδοση  στην Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων έτους 2020  ( Δ΄ Κατανομή).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
Θέμα:  3ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  Αίτημα για παράταση σύμβασης παροχή υπηρεσιών Εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αργιθέας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
    Θέμα:  4ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπων στη γενική συνέλευση του Δικτύου Δήμων των εκλεκτών Ελληνικών γεύσεων.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέας
    Θέμα:  5ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για Περί έγκρισης Σχεδίου Αντιμετώπισης εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών, με την κωδική ονομασία “ΙΟΛΑΟΣ”, σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας
    Θέμα:  6ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για Περί έγκρισης Σχεδίου Αντιμετώπισης εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Άμεση/ Βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση σεισμών του Δήμου ,με την κωδική ονομασία “ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ”, σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας
     Θέμα:  7ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  Αίτημα για παράταση της ανάθεσης «Καθαρισμός δημοτικών δρόμων της Δημοτικής Ενότητας Αχελώου για το έτος 2020».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας
     Θέμα:  8ο Αιτήσεις δημοτών – Φορέων.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας

 

Προηγούμενο άρθρο Δημοπρατείται ο καθαρισμός ποταμών στην Π.Ε. Καρδίτσας
Επόμενο άρθρο Τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων Καρδίτσας