Ειδήσεις

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Επιμελητήριο Καρδίτσας


Συνεδριάζει το Επιμελητήριο Καρδίτσας στις 28 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1.Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων (17-12-2020).

2.Ενημέρωση – Ανακοινώσεις

3.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανανέωση σύμβασης – υποστήριξης των μηχανογραφικών εφαρμογών του Επιμελητηρίου Καρδίτσας έτους 2021

Εισηγητής: Παπουτσής Ευριπίδης, Γενικός Γραμματέας Επιμελητηρίου.

4.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανανέωση σύμβασης τεχνικής υποστήριξης μηχανογραφικού εξοπλισμού του Επιμελητηρίου Καρδίτσας έτους 2021

Εισηγητής: Παπουτσής Ευριπίδης, Γενικός Γραμματέας Επιμελητηρίου.

5.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανανέωση σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης για την εφαρμογή του portal και του marketplace του Επιμελητηρίου Καρδίτσας στην διεύθυνση www.karditsacci.gr και υποστήριξη των e-mails του Επιμελητηρίου Καρδίτσας έτους 2021.

Εισηγητής: Λαμπρόπουλος Κων/νος, Οικονομικός Επόπτης Επιμελητηρίου.

6.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύμβαση ορισμένου χρόνου υπευθύνου για την συμμόρφωση των λειτουργιών και διαδικασιών του Επιμελητηρίου Καρδίτσας στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/79 “Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων” (GDPR) για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το έτος 2021.

Εισηγητής: Παπουτσής Ευριπίδης, Γενικός Γραμματέας Επιμελητηρίου.

7.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύμβαση με δικηγόρο για θέματα ΓΕΜΗ και άλλα Επιμελητηριακά θέματα για το έτος 2021.

Εισηγητής: Παπαδημητρίου Γεώργιος Υπεύθυνος Γ.Ε.Μ.Η. & Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων Επιμελητηρίου.

8.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύμβαση υποστήριξης λογιστικών και φορολογικών θεμάτων του Επιμελητηρίου Καρδίτσας για το έτος 2021. Εισηγητής: Λαμπρόπουλος Κων/νος, Οικονομικός Επόπτης Επιμελητηρίο

9.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύμβαση για την απομαγνητοφώνηση, εκτύπωση και βιβλιοδεσία των πρακτικών των διοικητικών συμβουλίων του Επιμελητηρίου Καρδίτσας έτους 2021.

Εισηγητής: Λαμπρόπουλος Κων/νος, Οικονομικός Επόπτης Επιμελητηρίου.

10.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιδότηση επιχειρήσεων-μελών του Επιμελητηρίου για συμμετοχή τους σε εκθέσεις.

Εισηγητής: Στεργιούλης Γεώργιος, Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων Επιμελητηρίου.

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έκδοση ψηφίσματος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Καρδίτσας για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στα Άγραφα.

Εισηγητής: Ζυγογιάννης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Επιμελητηρίου.

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη λειτουργία του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος παράρτημα Καρδίτσας του Τ.Ε.Ι. Λάρισας.

Εισηγητής: Παπουτσής Ευριπίδης, Γενικός Γραμματέας Επιμελητηρίου.

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διοργάνωση αναπτυξιακής ημερίδας – στα πλαίσια των προτάσεων της ΑΝΚΑ ΑΕ κατόπιν διαβούλευσης με τους φορείς – με στόχο την παραγωγική ανασυγκρότηση του Νομού Καρδίτσας.

Εισηγητής: Κατσίκης Γεώργιος, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου.

  1. Διάφορα

 

Προηγούμενο άρθρο Παραιτούμαστε από τη θέση του αιρετού των ψευδοεκλογών της 7ης Νοέμβρη στο ΠΣΥΠΕ Καρδίτσας
Επόμενο άρθρο Την Καρδίτσα θα επισκεφθεί το Σάββατο ο Πρωθυπουργός