Ειδήσεις

Συνεδριάζει στις 14/9 το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας


Στις 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 5:00 μ.μ. συνεδριάζει στο Περιφερειακό Μέγαρο (Αίθουσα Συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου) το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας με τα παρακάτω θέματα:

Α) Επερωτήσεις της Περιφερειακής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» :
1. Σχετικά με το ημιτελές εγκαταλειμμένο κτίριο που προορίζονταν για Τελωνείο στην Περιοχή Ομορφοχωρίου Λάρισας
2. Σχετικά με την κατάσταση επαρχιακών δρόμων στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας
3. Σχετικά με το μεγάλο πρόβλημα για τις εργατικές-λαϊκές οικογένειες από τις μεγάλες ελλείψεις σε σπουδαστικές-φοιτητικές εστίες στα ΤΕΙ και ΑΕΙ της Θεσσαλίας

Β) Θέματα Ημερήσιας Διάταξης της Συνεδρίασης :

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση Πρακτικών της 10ης, 11ης και 12ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας έτους 2017.

ΘΕΜΑ 2ο: Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του Προϋπολογισμού 2017 (Β’ Τρίμηνο)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.

ΘΕΜΑ 3ο: Τροποποίηση ΠΔΕ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.

ΘΕΜΑ 4ο: Εισήγηση για υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης σε προσκλήσεις του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.

ΘΕΜΑ 5ο: Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για το έτος 2017.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λαδόπουλος Γεώργιος, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

ΘΕΜΑ 6ο: Εκδηλώσεις στο νομό Τρικάλων, Συνέδρια Πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις 2017 της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων– Περιφέρεια Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μιχαλάκης Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Τρικάλων.

ΘΕΜΑ 7ο: Πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις των Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κα. Κολυνδρίνη Δωροθέα, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων.

ΘΕΜΑ 8ο: Συνδιοργάνωση Ζ΄ Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας», των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κα. Κολυνδρίνη Δωροθέα, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων.

ΘΕΜΑ 9ο: Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας κατά το σχολικό έτος 2017-2018 καθώς και για τα επόμενα έτη.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.

ΘΕΜΑ 10ο: Ορισμός μελών του ΔΣ της ΕΚΠΟΛ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κα. Κολυνδρίνη Δωροθέα, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων.

ΘΕΜΑ 11ο: Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΑΑΕ ΟΤΑ – Κέντρο Ανάπτυξης Καλαμπάκας Πύλης (ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε.) της 8/9/2017
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: . Μιχαλάκης Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Τρικάλων.

ΘΕΜΑ 12ο: Επιλογή Μελών Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας.

ΘΕΜΑ 13ο: Συμμετοχή στις κάτωθι Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG MED 2014-2020, INTERREG ADRION, BALKAN MED, ERASMUS+ & Υλοποίησης του Balkan Med-WETMAINAREAS & BleuTourMed_C3.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: : κ. Καλτσογιάννης Γεώργιος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού, Πολιτικής Γης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

ΘΕΜΑ 14ο:Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων, συνολικού εμβαδού 9.611,36τ.μ., για την κατασκευή του έργου: «Ανισόπεδος Κόμβος Τυρνάβου Ε.Ο. Λαρίσης – Κοζάνης».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπέμπης Απόστολος Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων.

ΘΕΜΑ 15ο: Αντικατάσταση τακτικού μέλους Γενικής Συνέλευσης της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. και αναπληρωματικού μέλους Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER 2014-2020 για εκπροσώπηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας.»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιάκος Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καρδίτσας.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση υπογραφής επικαιροποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο με τίτλο «ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΚΙΑΘΟΥ»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κα. Κολυνδρίνη Δωροθέα, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης της Πράξης με τίτλο «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» .
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κα. Κολυνδρίνη Δωροθέα, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση υπογραφής της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης έτους 2017 μεταξύ Υπ. Πολιτισμού – Αθλητισμού, Περιφέρειας Θεσσαλίας του Δήμου Βόλου και του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κα. Κολυνδρίνη Δωροθέα, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων

ΘΕΜΑ 19ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Σταθμός Παραγωγής ηλεκτρικής Ενέργειας, με καύση βιορευστών ισχύος 330 ΚWe, φερόμενης ιδιοκτησίας της «Ν. ΝΟΥΛΑΣ & ΥΙΟΣ ΕΕ» που προτείνεται να εγκατασταθεί στο αγροτεμάχιο υπ.αρ. 189 κτηματικής περιφέρειας Αμφιθέας στη θέση «Καραϊτσάρι» στο Δήμο Λαρισαίων της ΠΕ Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Καλτσογιάννης Γεώργιος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού, Πολιτικής Γης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

ΘΕΜΑ 20ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), του έργου : «Ξηραντήριο καπνού» φερόμενης ιδιοκτησίας της κας Βάλλα Φωτεινής που πρόκειται να εγκατασταθεί στο αγροτεμάχιο υπ’ αριθμ.29 της Δ.Ε. Βασιλικής του Δήμου Καλαμπάκας στην Π.Ε. Τρικάλων.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Καλτσογιάννης Γεώργιος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού, Πολιτικής Γης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

ΘΕΜΑ 21ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, προϊόντων τσιμέντου και χάλυβα, φερόμενης ιδιοκτησίας της ΄΄ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.΄΄, είναι εγκατεστημένη στο 4ο χλμ Λάρισας-Συκουρίου, στο Δήμο Κιλελέρ, της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Καλτσογιάννης Γεώργιος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού, Πολιτικής Γης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

ΘΕΜΑ 22ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου : «Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιορευστών ισχύος 840KWe» φερομένης ιδιοκτησίας της POLIROUS ΙΚΕ, που προτείνεται να εγκατασταθεί στο ΟΤ 13Α του ΒΙΟΠΑ της Α’ ΒΙΠΕ Βόλου, του Δήμου Βόλου, της Π.Ε. Μαγνησίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Καλτσογιάννης Γεώργιος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού, Πολιτικής Γης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

 

Προηγούμενο άρθρο Πάνω από 20% η ανεργία στη Θεσσαλία τον Ιούνιο
Επόμενο άρθρο Χωρίς προβλήματα θα ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά στο Δήμο Μουζακίου