Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό  στις   29-9-2017  ημέρα  Παρασκευή  και ώρα    14:30 μ.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα:  1ο Αποδοχή της Απόφασης ένταξης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Αργιθέας» και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2017
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υλοποίηση με ίδια μέσα, του υποέργου 1 «Κέντρο Κοινότητας στο  Δήμο Αργιθέας » της Πράξης: «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο ΑΡΓΙΘΕΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ (ΜΙΣ 5009077).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  3ο 9η Τροποποίηση πρ/σμού   του Δήμου οικονομικού  έτους 2017
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης  Γεώργιος

 

Προηγούμενο άρθρο Συνεργασία του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας και της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας
Επόμενο άρθρο Ελλάδα, καν’ το όπως η Τοσκάνη - Του Κώστα Πάσχου