Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος στo Ανθηρό στις  10-11-2017 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων με το παρακάτω έκτακτο θέμα της  ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι:

– Λόγω  πιεστικής προθεσμίας από ΑΣΕΠ & διατάξεις  Ν. 4479)2017, άρθρο  24,και άμεσης λήψης και αποστολής σχετικής, ειδικής, απόφασης του ΔΣ, σε εφαρμογή και της προγενέστερης συναφούς απόφασης ΔΣ ΥΠΑΡ 107)8-8-2017,όπως ορθά επαναλήφθηκε με οδηγία του προϊσταμένου του τμήματος ελέγχου 1 της Γ ‘Δνσης Επιλογής Προσωπικού του ΑΣΕΠ .
– Επίσης, πρέπει  κατεπειγόντως αποσταλεί σχετικό ηλεκτρονικό αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών για μια θέση τακτικού προσωπικού καθαριότητας, ανταποδοτικών υπηρεσιών, βάσει των παραπάνω.

Θέμα:  1ο Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου – Τροποποίηση Ο.Ε.Υ.
Εισηγητής Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

 

 

Προηγούμενο άρθρο Η Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Καρδίτσας για τις εκλογές της Κυριακής
Επόμενο άρθρο Το Παντοπωλείο του Κάστρου στην Παυσιλυπούπολη