Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69,  266, 267 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Ανθηρό στις 27-11-2017 και ώρα 14:00 μ.μ για συζήτηση και λήψη απόφαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

1.Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Αργιθέας για το οικον. έτος 2018.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Παπακώστας Δημήτρης

Προηγούμενο άρθρο Social Media προς όφελος των Επιχειρήσεων
Επόμενο άρθρο Έργα 4,1 εκατ. ευρώ για την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας