Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Ανθηρό στις 27- 11-2017 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15:30 μ.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα: 1ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συμμετοχής ή μη αιρετών Δήμου Αργιθεας, ενόψει Ετήσιου Συνεδρίου ΚΕΔΕ, έγκριση εξόδων κίνησης κατ άρθρο 140 Δ.Κ.Κ., ως ισχύει.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπακώστας Δημήτρης

Θέμα: 2ο 11η Τροποποίηση πρ/σμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 -τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αποδοχή πιστώσεων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος

Θέμα: 3ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού τρόπου εκτέλεσης εργασιών, προμηθειών, έργων, μελετών για το οικονομικό έτος 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα: 4ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών -υπηρεσιών στο Δήμο Αργιθέας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα: 5ο Αποδοχή και κατανομή πίστωσης 5.890,00 € και απόδοση στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων έτους 2017 ( Δ ́ Κατανομή).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα: 6ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για επιχορήγηση στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου « Ιστορικού  – Εκκλησιαστικού και Λαογραφικού Μουσείου Ανθηρού»  – ψήφιση και απόδοση πίστωσης 5.000,00€.

Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. –Δημ. Σύμβουλος κ. Σέμπρος Απόστολος

Θέμα: 7ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση μελέτης προμήθειας υγρών  καυσίμων για τον Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα για το οικον. έτος 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα: 8ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διαγραφή η μη βεβαιωμένων οφειλών  δημοτών προς το Δήμο Αργιθέας

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος

 

Προηγούμενο άρθρο Η Αγωνιστική Συσπείρωση Εμπόρων για τις εκλογές του Εμπορικού
Επόμενο άρθρο Η Π.ΟΜ.Α.μεΑ. Θεσσαλίας ζητά την θέσπιση αρχών για τον Εθελοντισμό