Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό στις   26-2-2018  ημέρα Δευτέρα   και ώρα    14:00 μ.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 Θέμα:   1ο 2η Τροποποίηση πρ/σμού   του Δήμου οικονομικού  έτους 2018τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης  Γεώργιος
    Θέμα:       2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών στο Δήμο Αργιθέας.
      Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς  Γεώργιος
Θέμα:    3ο Έγκριση απολογισμού « Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α/θμιαςΕκπ/σης Δήμου Αργιθέας» οικονομικού έτους 2017».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος
Θέμα:  4ο Αποδοχή  και κατανομή πίστωσης  6.380,00 € και απόδοση  στην Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων έτους 2018 ( Α΄ Κατανομή).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς  Γεώργιος
Θέμα:  5ο Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  για το έτος 2018.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος
    Θέμα:       6ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την  γνωμοδότηση επί του φακέλου Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΑΑΠ) Δ.Ε. Ανατολικής Αργιθέας του Δήμου Αργιθέας
      Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. κ. Παλαμάς Γεώργιος
Θέμα:   7ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του  πρωτοκόλλου   προσωρινής και οριστικής παραλαβής  του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία Δήμου (Κατασκευή τεχνικών έργων)του πρώην Δήμου Αχελώου (ΑΜ.216/2008).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. κ. Παλαμάς Γεώργιος
Θέμα:  8ο Έγκριση προμήθειας  ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (4Χ4) από το ελεύθερο εμπόριο για την μεταφορά προσωπικού, χειριστών μηχανημάτων, για τις ανάγκες εκτέλεσης εργασιών του Δήμου
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος
Θέμα:  9ο
Συζήτηση και λήψη απόφασης για επιχορήγηση  της Δημοτικής  Επιχείρησης του Δήμου  «ΔΗ.Κ.Ε.ΑΡ» για το οικον. έτος 2018  – ψήφιση και απόδοση  πίστωσης  10.000,00€.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Παπακώστας Δημήτρης
Θέμα:  10ο Αντικατάσταση  μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ΔΗ.Κ.Ε.ΑΡ λόγω παραίτησης  και ορισμός νέου Προέδρου Δ.Σ.  ΔΗ.Κ.Ε.ΑΡ λόγω παραίτησης του Προέδρου.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Παπακώστας Δημήτρης
Θέμα:  11ο Απαγόρευση βοσκής στο δημόσιο δάσος Καρυάς –Πετρωτού-Καλή Κώμης –Ελληνικών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης  Γεώργιος

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Χαιρετισμοί ενώπιον της Θαυματουργού Εικόνος της Παναγίας Βασίλισσας
Επόμενο άρθρο Εχθροί και ασθένειες σε καλλιέργειες με πυρηνόκαρπα