Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό στις   26-3-2016  ημέρα  Σάββατο     και ώρα    12:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα:  1ο 4η Τροποποίηση πρ/σμού  του Δήμου οικονομικού  έτους 2016.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα:  2ο Αποδοχή  και κατανομή πίστωσης  6.390,00 € και απόδοση  στην Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων έτους 2016.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος
Θέμα:  3ο Περί  αποδοχής πίστωσης 257,35 €  και τροποποίηση  πρ/σμού οικον. έτους 2016 για την καταβολή εισφορών στο προσωπικό από τον ΟΑΕΔ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα:  4ο Περί  αποδοχή και κατανομή  πίστωση  3.000,00 € από την  Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας  και τροποποίηση  πρ/σμού και τεχνικού προγράμματος  οικον. έτους 2016.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα:  5ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάκληση της υπ’αριθμ. 179/2015  απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Αργιθέας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος
Θέμα:  6ο Περί συζήτηση και λήψη απόφασης:  α. Ορισμού κωδικού προπληρωμής.

β.  Έγκριση και εκτέλεση του έργου « Χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 8 kVA ( Νο 0) σε PILLAR  σε ΦΟΠ με αριθμό παροχής 41602156-01 που βρίσκεται στη διεύθυνση « θέση Ι.Μ. Σπηλιάς»-   στην ΔΕΔΔΗΕ ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα:  7ο Περί διαγραφής η μη  οφειλών δημοτών των Τοπικών Κοινοτήτων Πετρίλου- Πετροχωρίου- Ελληνικών- Δροσάτου- Καρυάς- Ανθηρού-Πετρωτού στον Δήμο μας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα:  8ο Έγκριση απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Αργιθέας οικονομικού έτους 2015.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος
Θέμα:  9ο Συζήτηση και λήψη απόφαση για την δωρεάν παραχώρηση υλικών άρδευσης (σωλήνων άρδευσης) στον δήμο Μουζακίου (Τ.Κ. Κρανιάς του δήμου Μουζακίου), για τις αρδευτικές ανάγκες καιτην άμεση εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος
Θέμα: 10ο Συζήτηση και λήψη απόφαση για την εισήγηση απαγόρευσης του ψαρέματος πέστροφας στα ρέματα και ποτάμια του δήμου Αργιθέας
Εισηγητής Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος
Θέμα: 11ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την άσκηση Ε Ν Σ Τ Α Σ Η Σ του ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ και των Τοπικών Κοινοτήτων Αργυρίου, Βραγκιανών, Καταφυλλίου του Δήμου ΑργιθέαςΚΑΤΑ ΤΟΥ κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ για την διόρθωση του Πίνακα με τον επιμερισμό των ποσών από σταθμούς ΑΠΕ σε μία ή περισσότερες Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες, για τα έτη 2010-2014, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4, παρ. 5 της ΚΥΑ με αρ. πρωτ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/ οικ. 23840/23.12.2014 (ΦΕΚ Β’ 3497/29.12.2014) «Επιμερισμός ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ». (ΑΔΑ Ω2Ρ44653Π8-2Η0).
Εισηγητής Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος
Θέμα: 12ο Συζήτηση και λήψη απόφασηςεπί αιτημάτων της Ι.Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου Σπηλιάς Αγράφων για την υδροδότηση, ηλεκτροδότηση και βελτίωση οδικού δικτύου στα Μετόχια αυτής Ι.Μ. Γενέσιο Θεοτόκου «Κώστη» και για την εγκατάσταση περιμετρικού φωτισμού στην Ι.Μ. Γενέσιο Θεοτόκου Κατουσίου, για την ανάδειξη του μνημείου και προς αποτροπή κακόβουλων ενεργειών.
Εισηγητής Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος
Θέμα:  13ο Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το έτος 2016.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος
Θέμα:  14ο Έγκριση μετακινήσεων του Δημάρχου στην Αθήνα στις 8-11 Απριλίου 2016 για θέματα του Δήμου σε Υπουργεία, ΚΕΔΕ και ΕΡΤ, όπως και στην Κύπρο στις 11-14 Απριλίου 2016 για συμμετοχή στην συνεδρίαση του δ.σ. Δικτύου πόλεων με λίμνες.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος
Θέμα: 15ο Συζήτηση και λήψη απόφασηςγια τη συνεδρίαση (επόμενη, μεθεπόμενη) του δημοτικού συμβουλίου σε Βραγκιανά και Πετρίλο
Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Σέμπρος Απόστολος
Θέμα: 16ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  ότι το οικόπεδο   ιδιοκτησίας του Φωτόπουλου Αθανάσιο του Θεοφάνη  που βρίσκεται  στην Τ.Κ. Δροσάτου   είναι  εντός ακτίνας των 800 μέτρων από το κέντρο του  οικισμού και προϋπήρχε την 15-9-1982 με το ίδιο εμβαδό και τις διαστάσεις.

 

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Σέμπρος Απόστολος
Θέμα: 17ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  ότι το οικόπεδο  232,78 τ.μ.   ιδιοκτησίας του Φωτόπουλου Νικόλαο  του Θεοφάνη  που βρίσκεται  στην Τ.Κ. Δροσάτου   είναι  εντός ακτίνας των 800 μέτρων από το κέντρο του  οικισμού και προϋπήρχε την 15-9-1982 με το ίδιο εμβαδό και τις διαστάσεις.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Σέμπρος Απόστολος
Θέμα:  18ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  ότι το οικόπεδο  1.027,25  τ.μ.   ιδιοκτησίας του Φωτόπουλου Νικόλαο  του Θεοφάνη  που βρίσκεται  στην Τ.Κ. Δροσάτου   είναι  εντός ακτίνας των 800 μέτρων από το κέντρο του  οικισμού και προϋπήρχε την 15-9-1982 με το ίδιο εμβαδό και τις διαστάσεις.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Σέμπρος Απόστολος
Θέμα: 19ο Ορισμός εκπροσώπων για τη συμμετοχή στην Επιτροπή Ελέγχου των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Ν. Καρδίτσας 2016-2017
Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Σέμπρος Απόστολος
Θέμα: 20ο Αίτημα Συλλόγου Στεφανιωτών « Η ΙΤΙΑ»  για άδεια παραχώρηση του χώρου στην Λίμνη Στεφανιάδας στις 9 & 10 Αυγούστου για την διοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων καθώς και την συνδρομή σε οικονομικό και υλικοτεχνικό επίπεδο.
Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τουραλιάς Νικόλαος
Θέμα: 21ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  ότι το οικόπεδο  113,66  τ.μ.   ιδιοκτησίας του Φωτόπουλου Νικόλαο    που βρίσκεται  στην  θέση Τυρολόγος οικισμού Ρώσση της Τ.Κ. Πετρίλου ότι    είναι  εντός ακτίνας των 800 μέτρων από το κέντρο του  οικισμού Ρώσση – Τ.Κ. Πετρίλου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Σέμπρος Απόστολος
Θέμα: 22ο Συζήτηση και λήψη απόφασης   για διακοπή εργασιών του έργου « Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Αργιθέας».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα: 23ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την σύναψη προγραμματικής σύμβασης κατ άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 για την διαχειριστική επάρκεια εκτέλεσης έργων αποκατάστασης προστατευτικών υδρομαστευτικών  έργων δήμου Αργιθέας.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα: 24ο Λήψη απόφαση σχετικά με αγροτεμάχια που εμφανίζονται στο Ε9 του (Τσιάκαλου Δημήτριο του Βασιλείου που απεβίωσε)  στην Τ.Κ. Καταφυλλίου  μετά από αίτηση του Τσιάκαλου Σταύρου του Δημητρίου
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Προηγούμενο άρθρο Δωρεά ειδών πρώτης ανάγκης από την ΕΠΑ Θεσσαλίας
Επόμενο άρθρο Να μην γίνει η Σχολή Αστυφυλάκων κέντρο φιλοξενίας προσφύγων