Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λ. Πλαστήρα


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λ. Πλαστήρα την 17η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017. (Εισηγητής: κος Τσιαμαντάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης Γ’ τριμήνου (Ιουλίου – Σεπτεμβρίου) έλεγχου υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017. (Εισηγητής: κος Τσιαμαντάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη μεταφορά ή μη των διαθεσίμων του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα στις ομάδες λογαριασμών Νο 250 – Κοινού Κεφαλαίου του ν.2469/97 και Νο 260 – Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος. (Εισηγητής: Δήμαρχος)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ένσταση του αναδόχου του έργου «Βελτίωση υποδομών Κρυονερίου» αναφορικά με την 1η αναλυτική επιμέτρηση. (Εισηγήτρια: κα Θυμιοπούλου Ελένη, Αντιδήμαρχος)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση υποδομών Κρυονερίου». (Εισηγήτρια: κα Θυμιοπούλου Ελένη, Αντιδήμαρχος)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ» (Εισηγήτρια: κα Παπαστεργίου – Ζαρκάδα Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ». (Εισηγήτρια: κα Παπαστεργίου – Ζαρκάδα Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση-συμπλήρωση της απογραφής έναρξης με την εγγραφή μηχανολογικού εξοπλισμού στο Μητρώο Παγίων του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα. (Εισηγητής: κος Τσιαμαντάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση προμήθειας και ψήφιση πίστωσης για έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου. (Εισηγητής: κος Κελεπούρης Βασίλειος, Αντιδήμαρχος)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση, καθορισμό τρόπου εκτέλεσης και επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας «Επισκευή – Συντήρηση κουφωμάτων Πολιτιστικού ΠολύκεντρουΝεοχωρίου». (Εισηγήτρια: κα Θυμιοπούλου Ελένη, Αντιδήμαρχος)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση/συμπλήρωση της 156/2016 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με παραχώρηση χρήσης έκτασης για υλοποίηση γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. (Εισηγητής: κος Τσιαμαντάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό αμοιβής δικηγόρου για τον χειρισμό προσφυγών της εταιρίας ΕΡΓ.ΗΛ. Α.Τ.Ε. κατά του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας. (Εισηγητής: κος Τσιαμαντάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της δαπάνης και απόδοση πίστωσης για τη διοργάνωση εκδήλωσης εγκαινίων του έργου ύδρευσης ΚαλυβίωνΠεζούλας-Πεζούλας-Νεράιδας-Νεοχωρίου (Εισηγήτρια: κα Χρήστου Όλγα, Πρόεδρος Δ.Σ.)
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και ψήφιση πίστωσης. (κα Θέου Μαρίνα, Εντεταλμένη Σύμβουλος)
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για να συμμετέχει σε επιτροπές με σκοπό τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση πινάκων κατάταξης των υποψηφίων των ΣΟΧ 1/2017 και ΣΟΧ 2/2017 ανακοινώσεων πρόσληψης προσωπικού. (Εισηγήτρια: κα Χρήστου Όλγα, Πρόεδρος Δ.Σ.)
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του κ. Λαζαρίδη Απόστολου του Χρυσοστόμου για επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού. (Εισηγήτρια κα Θυμιοπούλου Ελένη, Αντιδήμαρχος)
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παροχή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη. (Εισηγήτρια: κα Χρήστου Όλγα, Πρόεδρος Δ.Σ.)

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Χρήστου Όλγα

Προηγούμενο άρθρο Π. Χαρίτος: Η πραγματική ιστορία των Ελλήνων ρομά
Επόμενο άρθρο Ισότητας …. το αφήγημα - Της Λίας Ρογγανάκη