Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Λίμνης Πλαστήρα


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Λίμνης Πλαστήρα στις 26 Ιουνίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση ένταξης της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ» με κωδικό ΟΠΣ 5001420 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (Εισηγήτρια: κα  Θυμιοπούλου Ελένη, Αντιδήμαρχος)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017. (Εισηγητής: κος Τσιαμαντάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση ισολογισμού λήξης της εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΥΛΑΚΤΗΣ». (Εισηγητής: κος Τσιαμαντάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση ισολογισμού λήξης της εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΠΕΖΟΥΛΑΣ» (Εισηγητής: κος Τσιαμαντάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δημόσιο για σύνταξη μελέτης και κατασκευή του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΘΕΣΗ: ΚΕΔΡΟΣ)». (Εισηγήτρια: κα Θυμιοπούλου Ελένη, Αντιδήμαρχος )
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ” (Εισηγήτρια: κα Παπαστεργίου-Ζαρκάδα Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για υποκατάσταση αναδόχου της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ» (Εισηγήτρια: κα Παπαστεργίου-Ζαρκάδα Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Καθαρισμός δεξαμενών, φρεατίων, κλπ, δικτύων άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων (Φυλακτή-Πεζούλα-Κρυονέρι)». (Εισηγήτρια: κα Θυμιοπούλου Ελένη, Αντιδήμαρχος)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» (Εισηγήτρια: κα Παπαστεργίου-Ζαρκάδα Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ» (Εισηγήτρια: κα Παπαστεργίου-Ζαρκάδα Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ»(Εισηγήτρια: κα Παπαστεργίου-Ζαρκάδα Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Καθαρισμός περιαστικών δασών και εύφλεκτων υλικών για πυροπροστασία» (Εισηγήτρια: κα  Θυμιοπούλου Ελένη, Αντιδήμαρχος)
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της 1732/97111/20-09-2010 άδειας χρήσης νερού από τη Λίμνη Πλαστήρα. (Εισηγήτρια: κα Παπαστεργίου-Ζαρκάδα Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος)
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της προμήθειας «Ελαστικών για το με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 101803 μηχάνημα έργου του Δήμου» (Εισηγητής: κος Σκόνδρας Δημήτριος, Εντεταλμένος Σύμβουλος)
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «”ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ” ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ» (Εισηγητής: κοςΜπουραζάς Πέτρος, Δημοτικός Σύμβουλος)
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ. – Στοχοθεσία) έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «”ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ” ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ» (Εισηγητής: κοςΜπουραζάς Πέτρος, Δημοτικός Σύμβουλος)
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απόδοση χρηματικών υπολοίπων 1) στο Σύνδεσμο Ύδρευσης Καταφυγίου Λαμπερού 2) στο Ν.Π.Δ.Δ. «”ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ” ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ» (Εισηγητής: κος Τσιαμαντάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος )
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της δαπάνης και πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής σχετικά με τις εκδηλώσεις για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. (Εισηγήτρια: κα Θέου Μαρίνα, Εντεταλμένη Σύμβουλος)
 19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της δαπάνης και απόδοση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση του Αγώνα Ορεινού Δρόμου «Plastira’sLakeTrailRace». (Εισηγητής: κος Κελεπούρης Βασίλειος, Αντιδήμαρχος)
 20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με δωρεάν ορισμένου χρόνου παραχώρηση χρήσης αίθουσας του πρώην Δημαρχείου Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρδίτσας. (Εισηγήτρια: κα Θυμιοπούλου Ελένη, Αντιδήμαρχος)
 21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του Ιππικού Συλλόγου Καρδίτσας «Νικόλαος Πλαστήρας» για ορισμένου χρόνου παραχώρηση γηπέδου στην Τ.Κ. Νεοχωρίου για πραγματοποίηση εκδήλωσης. (Εισηγητής:κος Κελεπούρης Βασίλειος, Αντιδήμαρχος )
 22. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Κορώνη Κωνσταντίνου του Σπυρίδωνος για παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου και μείωση του μισθώματος. (Εισηγητής: κος Τσιαμαντάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)
 23. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάκληση της 77/2017 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας για τη μελέτη και εκτέλεση του έργου «Διασύνδεση περιπατητικών διαδρομών οικισμών με ιστορικά Μοναστήρια  Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων». (Εισηγήτρια: κα Χρήστου Όλγα, Πρόεδρος Δ.Σ.)
 24. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή ορισμού του Αγίου Σεραφείμ ως πολιούχου Δήμου Λίμνης Πλαστήρα και καθιέρωσης της ημέρας εορτασμού του ως επίσημης αργίας. (Εισηγήτρια: κα Χρήστου Όλγα, Πρόεδρος Δ.Σ.)
 25. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών. (Εισηγητής: κος Τσιαμαντάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Χρήστου Όλγα

Προηγούμενο άρθρο Η ΕΦΑ Καρδίτσας για την εκδήλωση στο Αρχαιολογικό
Επόμενο άρθρο Πρωτάθλημα ανεξαρτήτων ομάδων μπάσκετ 2017