Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, των άρθρων 95 & 96 του Ν.3463/06 και των άρθρων 3, 4, 6 & 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε στο Δημαρχείο σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 8-7-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 2.30’ μ.μ με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω: «Ενημέρωση και συζήτηση για την πορεία των έργων στο Δήμο Καρδίτσας» (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Μάττας)

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” και την αριθ. 163/33282/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

 

Προηγούμενο άρθρο Δωρεά στον Ελληνόπυργο για τη δημιουργία Πινακοθήκης
Επόμενο άρθρο Μεγαλειώδης ήταν η συγκέντρωση στην περιοχής της Ιστορικής Νιάλας